58 คีย์ลัดหรือ Keyboard Shortcuts ของ SolidWorks

สำหรับคนที่ทำงานด้านออกแบบ ไม่ว่าจะออกแบบตัวชิ้นงาน หรือ แม่พิมพ์ หรือ อุปกรณ์ต่างด้วยโปรแกรมหรือ software ออกแบบ ย่อมจะเข้าใจดีว่าการประหยัดเวลาแม้เพียงเล็กน้อยนั้นสำคัญ ทางผู้พัฒนาโปรแกรมจึงได้มีการจัดทำ Keyboard Shortcuts หรือคีย์ลัดขึ้นมา (วันนี้เป็นของ SolidWorks แล้วจะเอาของโปรแกรมอื่นๆ มาแชร์ในภายหลังค่ะ)

Continue reading »

เทคนิค SolidWorks สำหรับการคัดลอก ย้าย และแก้ไข ที่รวดเร็ว

วันนี้ขอแนะนำเทคนิคง่ายๆ แต่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานของ SolidWorks ลงได้ ก็มีหลายเทคนิคค่ะ เช่น การกำหนดทิศทางของ objects ในการ explode, การคัดลอกผิวหรือ Copy surfaces และ การย้ายและการคัดลอก Sketches

Continue reading »

เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำงานของ SolidWorks

วันนี้ขอแนะนำเทคนิคง่ายๆ แต่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานของ SolidWorks ลงได้ ก็มีหลายเทคนิคค่ะ เช่น สร้าง Sketch plan ด้วยขอบของ object, การเลือก Loop โดยเลือกขอบด้านในหรือ เส้นรอบด้านใน (inside loop) เมื่อใช้คำสั่ง Convert Entities, Fillet และ Chamfer

Continue reading »

การสร้าง Block ไว้ใช้งานใน SolidWorks

ในการทำ drawing ของ SolidWorks เราสามารถสร้าง blocks เอาไว้ใช้งานได้ โดยสามารถสร้างจาก sketch เดียวหรือหลายๆ sketch แล้วทำการเชื่อมโยง block เข้าด้วยกัน ในบทความนี้เราจะมาทำ block หลายๆอัน แล้วทำการเชื่อมโยงแต่ละ block เข้าด้วยกันบน drawing มาเริ่มกันเลย

Continue reading »

การทำ Combine Bodies ด้วย SolidWorks

คำสั่ง Combine bodies สามารถใช้ในการรวม solid bodies หลายๆ อัน เข้าเป็น solid bodies อันเดียวกัน สำหรับในตัวอย่างนี้เป็นการแสดงวิธีการสร้าง snow board โดยการใช้ combine bodies commands โดยการแบ่งมุมมองออกเป็น Top view และ side view และทำการแยกทำ extrude ของ solid body ของแต่ละ view ออกมา เมื่อเราทำการ combine ส่วนที่เกินออกไป จากส่วนที่ซ้อนทับกัน ของทั้งสอง solid body จะถูกตัดออกไป เหมือนกับ concept ในการทำ intersect ของ Boolean operation เริ่มด้วยการสร้าง Sketch ใหม่บน Top plane แล้วใช้ Spline commands ในการสร้าง sketch ทำการสร้างรูปร่างที่เห็นจาก top […]

Continue reading »

วิธีการใช้ Projected Curve เพื่อสร้าง 3D Curve

วิธีการสร้าง 3D Curve ใน Solidworks มีหลายวิธี วิธีที่ง่ายและได้ผลคือการสร้าง sketch 2 อันที่มี plane ของ sketch ตัดกัน แล้วทำการรวม 2 sketch เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็น 3D Curve จากนั้น 3D Curve ที่สร้างขึ้นมาก็สามารถนำไปใช้ในการสร้าง solid model feature ต่างๆ ขึ้นมา เช่น นำ 3D Curve ไปใช้เป็น path หรือ guide curve ในการทำ sweep หรืออาจจะนำไปทำเป็น guide curve ในการสร้าง loft หรือเป็น parting line สำหรับการทำ draft มาเริ่มต้นวิธีการสร้าง 3D Curve ด้วยการ สร้าง Sketch บน front plane ตามรูปด้านล่าง

Continue reading »

สร้าง Helical Threads ด้วย Solidworks

ถ้าพูดถึงการขึ้นรูปขวดพลาสติก หลายๆ คนคงเคยทำมาแล้ว แต่ว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งของขวดพลาสติกที่น่าสนใจ นั่นก็คือการทำเกลียวที่ปากขวด วิธีการที่จะทำก็มีหลายวิธี วันนี้จะเสนอทางเลือกให้อีกหนึ่งทางนั่นก็คือการใช้ Variable Pitch option ที่อยู่ใน Helix commands และการใช้ Face Delete commands   เริ่มตันด้วยการเปิด New part (ในกรณีนี้กำหนดเป็น mm) สร้าง Extruded Boss/Bas บน Top plane โดยการสร้างวงกลมสองอันที่ร่วมศูนย์หรือ concentric กันและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด origin จากนั้นทำการให้ขนาดตามรูปด้านล่าง

Continue reading »

ทำ Wheel ง่ายๆด้วย Solidworks ตอน 2 (จบ)

มาต่อกันที่การสร้างรายละเอียดภายในของล้อต่อจากตอนที่แล้วโดยทำตามขั้นตอนดังนี้ เลือก Sketch จาก Feature Manager จากนั้นเลือก Extruded Cut จาก Feature ใน Command Manager หรือเลือก Cut – Extrude จาก Insert เมนู

Continue reading »

ทำ Wheel ง่ายๆด้วย Solidworks ตอน 1

เริ่มตันด้วยการเปิด New part (ในกรณีนี้กำหนดเป็น mm) แล้วทำการเปิด sketch แล้วสร้าง sketch บน front plane วิธีง่ายๆในการสร้าง sketch คือ สร้างเฉพาะรูปร่างพื้นฐานโดยไม่มี fillet และยังไม่ต้องใส่ขนาด

Continue reading »