การใช้งาน Expression ใน Unigraphics

Expression ถือว่าเป็น feature ที่มีประโยชน์มากๆ ของ Unigraphics สำหรับใช้ในการออกแบบชั้นงานต่างๆ สำหรับวันนี้จะพูดถึงการใช้งานและประเภทต่างๆ ของ Expression ใน Unigraphics หลักการของ Expression ใน Unigraphics ก็มีหลักการคล้ายๆ กับ Expression ใน excel สำหรับใน Unigraphics การใช้งาน Expression มีเอาไว้สำหรับกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง feature ต่างๆ ของชิ้นส่วน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง diameter กับความสูงของทรงกระบอก นอกจากนี้ยังรวมไปถึง ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนหนึ่งไปยังอีกชิ้นส่วนหนึ่ง ในงาน assembly อีกด้วย โดย Expression ใน Unigraphics มีประเภทต่างๆ ดังนี้

Continue reading »

การทำ Assembly ใน Unigraphics

การทำ Assembly ใน Unigraphics ก็เหมือนๆ กับ CAD Software อื่นๆ นั่นก็คือต้องมีข้อมูล 3D CAD ที่เป็นของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นทั้งหมดมาก่อน สำหรับ concept ในการ assembly ของ Unigraphics สามารถทำได้ทั้งแบบ top-down และ bottom-up ในบทความนี้จะพูดถึงการทำ assembly ในแบบ top-down ก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนการ Assembly จะเริ่มด้วยการอธิบายก่อนว่า top-down assembly ที่พูดถึงด้านบนมีวิธีการทำได้อย่างไร เริ่มแรกต้องเริ่มด้วยการสร้าง file ใหม่ที่เป็น assembly จากนั้นจึงทำการสร้าง sub-assemblies และชิ้นส่วนต่างๆ ภายใน assembly ที่สร้างเอาไว้ จะเห็นว่า main assembly คือลำดับบนสุดหรือ top level และชิ้นส่วนหรือ part ต่างๆ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาคือ bottom level

Continue reading »

กำหนด UG Toolbar ด้วยตัวเอง

วันนี้ก็วนมาถึงรอบของการเขียนถึง Tips and tricks ของ UG หรือ Unigraphics อีกครั้ง วันนี้จะเขียนถึงเรื่องการตั้งค่าหรือกำหนด Toolbar ของ UG NX5 ตามแบบที่เราต้องการ เพื่อเริ่มตั้งค่าหรือกำหนด Toolbar ของ UG NX5 สร้าง file ใหม่และเข้าสู่การทำงานของ Mode modeling โดยกด CTRL+M

Continue reading »

Hot Keys ใน Unigraphics

สำหรับหลายๆ คนที่คุ้นเคยกับการทำงานกับ CAD/CAM Software ไม่ว่าจะเป็น software ตัวไหน คงจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการทำงานด้วย keyboard หรือ Short Cut Keys หรือ Hot Keys นั้น ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ mouse ในแต่ละ Software จะมีการกำหนด Short Cut Keys หรือ Hot Keys ที่แตกต่างกัน

Continue reading »

Direct modeling ใน Unigraphics

Direct modeling ใช้ในการแก้ไขพื้นผิว face หรือ face feature เมื่อ feature นั้นๆได้ทำการสร้างเสร็จไป และเมื่อทำการแก้ไขด้วย direct modeling แล้ว parameter ของ face ที่เกี่ยวข้องจะถูกลบออกไป จริงๆแล้วเราสามารถทำการแก้ไขที่ parameter ได้โดยตรงแต่ข้อดีของการใช้ direct modeling คือเราสามารถแก้ไข face หรือ face feature ได้แม้ว่า parameter ของ face หรือ face feature นั้นๆจะถูกลบไปแล้วก็ตาม

Continue reading »