Hot Keys ใน CATIA V6

สำหรับหลายๆ คนที่คุ้นเคยกับการทำงานกับ CAD/CAM Software ไม่ว่าจะเป็น software ตัวไหน คงจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการทำงานด้วย keyboard หรือ Short Cut Keys หรือ Hot Keys นั้น ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ mouse ในแต่ละ Software จะมีการกำหนด Short Cut Keys หรือ Hot Keys ที่แตกต่างกัน

Continue reading »

เทคนิคการสร้างใบพัด 3D Blade ด้วย Catia V5

เราจะทำการสร้างใบพัด ตามรูปด้านล่างนะคะ มาเริ่มกันเลยค่ะ ขั้นที่ 1 : หลังจากสร้างแกนกลางของใบพัด ให้ทำการสร้างฐานของใบพัด โดยสร้างที่ผิวล่างของแกนกลาง ตามรูป   ขั้นที่ 2 : สร้างจุดบนขอบของผิวบนแล้วกำหนดระยะห่างตามรูป  ขั้นที่ 3 : สร้างเส้น 3D ระหว่างจุดที่สร้างไว้ในขั้นที่ 1 และ 2 และเลือก support เป็น face ตามรูป

Continue reading »

การทำ Real-Time rendering ของ CATIA V5

ด้านล่างคือ คำอธิบาย ขั้นตอนคร่าวๆ ใน วีดีโอ ที่อยู่ด้านบน เริ่มต้นด้วยการเปิด file assembly ที่ทำไว้ เพื่อทำการตั้งค่าการทำงานของ Real-Time rendering เลือกที่ Apply Material icon เพื่อเปิด material library ใน library จะมีรายการของ materials ให้เลือกประมาณ 200 ชนิด เช่น fabrics, construction, wood, plastic และอื่นๆ

Continue reading »

CATIA V5 Tip & Technique ตอน 2

CATIA V5 Tip & Technique สำหรับวันนี้เป็นตอนที่ 2 สามารถอ่านตอนแรกได้ที่ CATIA V5 Tip & Technique ตอน 1 Tip #1 การสร้าง Hole โดยการอ้างอิงจากจุดศูนย์กลางของ hole อื่นๆ ที่อยู่ใน block หรือ plate เดียวกัน ด้วยคำสั่ง Hole feature ของ CATIA V5 สามารถทำการสร้าง Hole ที่อ้างอิงจากจุดศูนย์กลางของ Hole อื่นๆ ที่อยู่ใน block หรือ plate เดียวกัน ได้ดังนี้

Continue reading »

CATIA V5 Tip & Technique ตอน 1

Tip #1 การ Convert 2D drawing view ที่เป็น DWG format เข้าไปใน 3D Part โดยใช้ option ของ Advance Part Modeling ที่อยู่ใน Part Modeling ของ CATIA V5 เทคนิคนี้ทำให้สามารถใช้ 2D view ใดๆ ก็ได้แม้ว่าจะอยู่ใน DWG format เพื่อนำมาสร้างเป็น 3D Solid สามารถทำได้โดย 1. ทำการ copy 2D view จากหน้าจอของ drafting ของ CATIA V5 แล้วนำไปสร้างเป็น sketch 2. จากข้อแรกจะเห็นว่า sketch มี profile หลายอัน (multiple profile) ทำให้ไม่สามารถใช้วิธีเลือก sketch แบบธรรมดาเพื่อนำไปทำ solid […]

Continue reading »

Hot Keys ใน CATIA V5

สำหรับหลายๆ คนที่คุ้นเคยกับการทำงานกับ CAD/CAM Software ไม่ว่าจะเป็น software ตัวไหน คงจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการทำงานด้วย keyboard หรือ Short Cut Keys หรือ Hot Keys นั้น ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ mouse ในแต่ละ Software จะมีการกำหนด Short Cut Keys หรือ Hot Keys ที่แตกต่างกัน

Continue reading »

Drafting ใน CATIA V5

User ของ CATIA ส่วนมากชอบการทำงาน 3D ของ CATIA V5 แต่ในการทำงานจริงๆเราจำเป็นที่จะต้องสร้างงานแบบ 2D หรือ drawing ขึ้นมาเพื่อส่งให้ทาง Production หรือ supplier ทำงานตามที่เราออกแบบไว้ Video ด้านล่างเป็นการอธิบายภาพรวมของ drawing หรือ drafting ใน CATIA V5

Continue reading »