การเปรียบเทียบ CAD/CAM Software

CAD/CAM software ที่มีขายอยู่ในขณะนี้มีมากกว่า 30 software และนอกจากนี้ยังมี software ที่สามารถ download มาใช้ได้ฟรีอีก มีทั้งที่เป็นแบบ freeware หรือ shareware และสามารถหา download ได้จาก internet สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ CAD/CAM software ควรจะทำการเปรียบเทียบและศึกษารายละเอียดต่างๆของ CAD/CAM software ที่อยู่ในตัวเลือกทั้งหมด เพื่อจะได้สามารถเลือก software ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราให้มากที่สุด

Continue reading »