การสร้าง Gantt Chart ด้วย MS Excel

สำหรับการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จะต้องมีหลายขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนและทำการติดตามหรือ follow up ความคืบหน้าต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และวิธีที่ง่ายและสะดวกต่อการวางแผนและติดตามผลคือ การใช้ Gantt Chart เข้ามาช่วย วันนี้จึงได้นำวิธีการสร้าง Gantt Chart ง่ายๆ ด้วย Excel มาให้เพื่อนๆ ดูกัน เผื่อว่าจะมีประโยชน์กับการทำงานได้บ้าง

Continue reading »

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) คืออะไร

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) หรือที่ในภาษาไทยเรียกว่า การวิเคราะห์รูปแบบของการเสียและผลกระทบ คือ เทคนิคหรือกระบวนการที่สร้างขึ้น เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมในด้านการออกแบบหรือกระบวนการผลิตเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการระบุถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องใด ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น ได้ในกิจกรรมนั้น ๆ โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะพิเศษระดับความรุนแรงผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุถึงวิธีการป้องกันปัญหาดังกล่าวและตรวจสอบประสิทธิผลของการป้องกัน FMEA มี 2 ชนิดใหญ่ด้วยกันคือ

Continue reading »