การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 7

ในปัจจุบันอุตสหกรรมการผลิตชิ้นส่วนด้วยพลาสติกนั้นเติบโต และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวมเป็นอย่างมาก ดังนั้นยิ่งเรามีความสามารถในการออกแบบชิ้นส่วนเพื่อการผลิตด้วยพลาสติกได้ดีเท่าไหร่ เรายิ่งมีความได้เปรียบคู่แข่ง มากขึ้นเท่านั้น วันนี้จึงอยากจะนำความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก Plastic product design เช่น ribs, wall thickness, bosses, gussets และ draft มาฝากทุกคน

Continue reading »

การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 6

ในปัจจุบันอุตสหกรรมการผลิตชิ้นส่วนด้วยพลาสติกนั้นเติบโต และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวมเป็นอย่างมาก ดังนั้นยิ่งเรามีความสามารถในการออกแบบชิ้นส่วนเพื่อการผลิตด้วยพลาสติกได้ดีเท่าไหร่ เรายิ่งมีความได้เปรียบคู่แข่ง มากขึ้นเท่านั้น วันนี้จึงอยากจะนำความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก Plastic product design เช่น ribs, wall thickness, bosses, gussets และ draft มาฝากทุกคน

Continue reading »

การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 5

ในปัจจุบันอุตสหกรรมการผลิตชิ้นส่วนด้วยพลาสติกนั้นเติบโต และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวมเป็นอย่างมาก ดังนั้นยิ่งเรามีความสามารถในการออกแบบชิ้นส่วนเพื่อการผลิตด้วยพลาสติกได้ดีเท่าไหร่ เรายิ่งมีความได้เปรียบคู่แข่ง มากขึ้นเท่านั้น วันนี้จึงอยากจะนำความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก Plastic product design เช่น ribs, wall thickness, bosses, gussets และ draft มาฝากทุกคน

Continue reading »

การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 4

ในการการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสิ่งที่ต้องพิจารณาและคำนึงถึงหลายอย่าง ก่อนที่จะทำการ กำหนดรูปแบบการผลิต รวมไปถึงการเลือกวัสดุ เช่น รูปแบบการใช้งานตัวผลิตภัณฑ์มีการรับโหลดอะไรบ้าง สภาวะแวดล้อมในการใช้งานเช่น อุณหภูมิ แสง เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อพลาสติก ปัจจัยด้านล่างทั้งหมดคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

Continue reading »

การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 3

ในการการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสิ่งที่ต้องพิจารณาและคำนึงถึงหลายอย่าง ก่อนที่จะทำการ กำหนดรูปแบบการผลิต รวมไปถึงการเลือกวัสดุ เช่น รูปแบบการใช้งานตัวผลิตภัณฑ์มีการรับโหลดอะไรบ้าง สภาวะแวดล้อมในการใช้งานเช่น อุณหภูมิ แสง เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อพลาสติก ปัจจัยด้านล่างทั้งหมดคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

Continue reading »

การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 4 (จบ)

จากที่เคยเขียนไปแล้วถึงหลักการของ Design for manufacturing (DFM) และ Design for assembly (DFA) เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการลดขั้นตอน เวลา และลดต้นทุนการผลิต โดยที่ยังคงคุณภาพของชิ้นงานไว้เหมือนเดิม รวมไปถึงหลักการของ DFM ทั้ง 14 แนวทาง (การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 1, การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 2) และเขียนเกี่ยวกับ ข้อแนะนำของชิ้นส่วนที่ออกแบบ สำหรับผลิตด้วยวิธีการฉีด หรือ Injection Molding (การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 3) ไปแล้ว วันนี้จะมาพูดถึง ข้อแนะนำของชิ้นส่วนที่ออกแบบ สำหรับผลิตด้วย วิธีการฉีด แบบ Rotational Molding, สำหรับผลิตด้วยแผ่นคลี่ หรือ Sheet-metal Forming, และ สำหรับผลิตด้วยวิธีการหล่อ หรือ Casting

Continue reading »

การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 3

จากที่เคยเขียนไปแล้วถึงหลักการของ Design for manufacturing (DFM) และ Design for assembly (DFA) เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการลดขั้นตอน เวลา และลดต้นทุนการผลิต โดยที่ยังคงคุณภาพของชิ้นงานไว้เหมือนเดิม รวมไปถึงหลักการของ DFM ทั้ง 14 แนวทาง (การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 1, การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 2) วันนี้จะมาพูดลึกลงไปถึง เทคนิคในการออกแบบของ DFA และ DFM และรวมไปถึงข้อแนะนำของชิ้นส่วนที่ออกแบบ สำหรับผลิตด้วยวิธีการต่างๆ

Continue reading »

การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 2

บทความที่แล้วพูดถึง 7 แนวทางแรก จาก 14 แนวทางของ DFM และ DFA (การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 1) สำหรับวันนี้ จะพูดถึงอีก 7 แนวทางที่เหลือ มาดูกันค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง

Continue reading »

การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 1

Design for manufacturing (DFM) เป็นการออกแบบที่เน้นไปที่การลดขั้นตอน เวลา และลดต้นทุนการผลิต โดยที่ยังคงคุณภาพของชิ้นงานไว้เหมือนเดิม หลักการของ DFM รวมไปถึงการลดจำนวนของชิ้นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ และการเลือกขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสม Design for assembly (DFA) เป็นการกำหนดทิศทางของการประกอบ ที่ง่ายและเหมาะสม

Continue reading »

การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 2

ในการการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสิ่งที่ต้องพิจารณาและคำนึงถึงหลายอย่าง ก่อนที่จะทำการ กำหนดรูปแบบการผลิต รวมไปถึงการเลือกวัสดุ เช่น รูปแบบการใช้งานตัวผลิตภัณฑ์มีการรับโหลดอะไรบ้าง สภาวะแวดล้อมในการใช้งานเช่น อุณหภูมิ แสง เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อพลาสติก ปัจจัยด้านล่างทั้งหมดคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก

Continue reading »
1 2