พลาสติกที่ใช้มากในงาน Recycle ทั้ง 6 ประเภท

จากที่เคยเขียนไปบ้างแล้วสำหรับ คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ (ทำความรู้จักกับ Plastic, ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 1, ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 2 (จบ), คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ ตอน 1, คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ ตอน 2 (จบ), Plastic Glossary คุณสมบัติและการใช้งานของพลาสติก A-Z ตอน 1 : หมวด A-H, Plastic Glossary คุณสมบัติและการใช้งานของพลาสติก A-Z ตอน 2 : หมวด I-P และ Plastic Glossary คุณสมบัติและการใช้งานของพลาสติก A-Z ตอน 3 (จบ) : หมวด P(continue) -Z วันนี้ขอเขียนถึง พลาสติกที่ใช้มากในงาน recycle ทั้ง 6 ประเภท

Continue reading »

Plastic Glossary คุณสมบัติและการใช้งานของพลาสติก A-Z ตอน 3 (จบ)

จากที่เคยเขียนไปบ้างแล้วสำหรับ คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ (ทำความรู้จักกับ Plastic, ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 1, ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 2 (จบ), คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ ตอน 1, คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ ตอน 2 (จบ)) หลังจากนั้นไปค้นข้อมูลต่อ ก็พบมากขึ้น จึงนำมาเสนอให้ทุกคน สำหรับ Glossary สำหรับ พลาสติก A-Z ซึ่งจะแบ่งเป็นตอนๆ แบบนี้นะคะ

Continue reading »

Plastic Glossary คุณสมบัติและการใช้งานของพลาสติก A-Z ตอน 2

จากที่เคยเขียนไปบ้างแล้วสำหรับ คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ (ทำความรู้จักกับ Plastic, ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 1, ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 2 (จบ), คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ ตอน 1, คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ ตอน 2 (จบ)) หลังจากนั้นไปค้นข้อมูลต่อ ก็พบมากขึ้น จึงนำมาเสนอให้ทุกคน สำหรับ Glossary สำหรับ พลาสติก A-Z ซึ่งจะแบ่งเป็นตอนๆ แบบนี้นะคะ

Continue reading »

Plastic Glossary คุณสมบัติและการใช้งานของพลาสติก A-Z ตอน 1

จากที่เคยเขียนไปบ้างแล้วสำหรับ คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ (ทำความรู้จักกับ Plastic, ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 1, ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 2 (จบ), คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ ตอน 1, คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ ตอน 2 (จบ)) หลังจากนั้นไปค้นข้อมูลต่อ ก็พบมากขึ้น จึงนำมาเสนอให้ทุกคน สำหรับ Glossary สำหรับ พลาสติก A-Z ซึ่งจะแบ่งเป็นตอนๆ แบบนี้นะคะ

Continue reading »

คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ ตอน 2 (จบ)

วันนี้จะขอพูดถึงคุณสมบัติของพลาสติก หรือ polymer รวมไปถึงการนำไปใช้ของ LDPE, LLDPE, POM, PP, GPPS, HIPS, EPS, PVC, PET โดยที่บทความที่แล้ว คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ ตอน 1 ได้พูดถึงคุณสมบัติของพลาสติก หรือ polymer รวมไปถึงการนำไปใช้ของ ABS, AS, EVA, NYLON 6, NYLON 66, PC, PMMA, HDPE (บทความก่อนหน้านี้ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของพลาสติก : ทำความรู้จักกับ Plastic, ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 1, ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 2 (จบ))

Continue reading »

คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ ตอน 1

วันนี้จะขอพูดถึงคุณสมบัติของพลาสติก หรือ polymer รวมไปถึงการนำไปใช้ของ ABS, AS, EVA, NYLON 6, NYLON 66, PC, PMMA, HDPE และในบทความต่อไป คุณสมบัติของพลาสติกและการนำไปใช้ ตอน 2 (จบ) จะพูดถึงคุณสมบัติของพลาสติก หรือ polymer รวมไปถึงการนำไปใช้ของ LDPE, LLDPE, POM, PP, GPPS, HIPS, EPS, PVC, PET (บทความก่อนหน้านี้ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของพลาสติก : ทำความรู้จักกับ Plastic, ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 1, ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 2 (จบ))

Continue reading »

ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 2 (จบ)

บทความในวันนี้เขียนต่อจากบทความ ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 1 ที่แนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติของพลาสติก และการนำไปใช้งาน บางส่วน สำหรับบทความวันนี้จะพูดต่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของพลาสติกที่เหลือ

Continue reading »

ประเภทและคุณสมบัติของพลาสติก ตอน 1

บทความในวันนี้เขียนต่อจากบทความ ทำความรู้จักกับ Plastic ที่แนะนำเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของ plastic ไปแล้ว สำหรับบทความวันนี้จะพูดถึง คุณสมบัติของพลาสติก และการนำไปใช้งาน

Continue reading »

ทำความรู้จักกับ Plastic

จากที่เกริ่นไปในคราวก่อนๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความรู้อีกอย่างที่จำเป็นอย่างมากสำหรับ Design Engineer ที่จะต้องมีเพื่อใช้สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) คือ ต้องรู้จักคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุหรือ material เข้าใจข้อดี ข้อเสีย หรือข้อจำกัดในการนำไปแปรรูป หรือเรียกรวมๆ ว่า สามารถเลือกใช้วัสดุมาใช้ได้อย่างเหมาะสม (Material selection) สำหรับวันนี้จะเริ่มที่พื้นฐานนั่นคือการรู้จักเกี่ยวกับวัสดุและคุณสมบัติพื้นฐาน เนื่องจากตัวเจ้าของ blog เองมีความสนใจและความรู้ในด้านการออกแบบชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกมากกว่าแบบอื่น จึงขอเริ่มด้วยการพูดถึงพลาสติกก่อน แล้วจะนำเรื่องเกี่ยวกับวัสดุประเภทอื่นๆ มานำเสนอในบทความต่อๆ ไป

Continue reading »