เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะ Metal Cutting Technology

เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะ Metal Cutting Technology เป็นหนึ่งในความรู้ที่สำคัญในกระบวนการผลิต แบบกำจัดเศษ Chip Removal Process โดยการเลือกเงื่อนไขการตัดเฉือน Cutting Condition ที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลกับคุณภาพของชิ้นงานโดยตรง เช่น ผิวไม่เรียบ ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ และเกิดความความผิดพลาดทางด้านรูปทรง

Continue reading »

การคำนวณหา ความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed ของงานกลึง

บทความก่อนหน้านี้ (การคำนวณหา ความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed) สรุปได้ว่า การคำนวณความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed ของงานตัดเฉือน จะแยกขั้นตอน การคำนวณออกเป็น 3 ส่วน คือ

Continue reading »

การคำนวณหา ความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed

ช่วงนี้มีงานออกแบบและแก้ไขเครื่องจักร จิ๊ก ฟิกเจอร์และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ค่อนข้างเยอะ บทความก็เลยมาแบบขาดๆ หายๆ (จริงๆ ก็ขาดๆ หายๆ เป็นปกติอยู่แล้ว 555++) ตอนนี้มีงานปรับปรุงเครื่องจักร ต้องมีการคำนวณหาความเร็วรอบของมีดกัดเพื่อเลือก Spindle Motor (บทความที่เกี่ยวข้อง การคำนวณหา ความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed ของงานกลึง จะพูดถึง การคำนวณความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed ของงานกลึง Turning และ ตัวอย่างการคำนวณความเร็วรอบและอัตราป้อนของงานกัด Milling)

Continue reading »