เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะ Metal Cutting Technology

เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะ Metal Cutting Technology เป็นหนึ่งในความรู้ที่สำคัญในกระบวนการผลิต แบบกำจัดเศษ Chip Removal Process โดยการเลือกเงื่อนไขการตัดเฉือน Cutting Condition ที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลกับคุณภาพของชิ้นงานโดยตรง เช่น ผิวไม่เรียบ ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ และเกิดความความผิดพลาดทางด้านรูปทรง

Continue reading »

การคำนวณหา ความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed ของงานกลึง

บทความก่อนหน้านี้ (การคำนวณหา ความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed) สรุปได้ว่า การคำนวณความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed ของงานตัดเฉือน จะแยกขั้นตอน การคำนวณออกเป็น 3 ส่วน คือ

Continue reading »

การคำนวณหา ความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed

ช่วงนี้มีงานออกแบบและแก้ไขเครื่องจักร จิ๊ก ฟิกเจอร์และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ค่อนข้างเยอะ บทความก็เลยมาแบบขาดๆ หายๆ (จริงๆ ก็ขาดๆ หายๆ เป็นปกติอยู่แล้ว 555++) ตอนนี้มีงานปรับปรุงเครื่องจักร ต้องมีการคำนวณหาความเร็วรอบของมีดกัดเพื่อเลือก Spindle Motor (บทความที่เกี่ยวข้อง การคำนวณหา ความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed ของงานกลึง จะพูดถึง การคำนวณความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed ของงานกลึง Turning และ ตัวอย่างการคำนวณความเร็วรอบและอัตราป้อนของงานกัด Milling)

Continue reading »

รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC ตอน 9 (จบ)

มีคนถามความหมายคำนู้น คำนี้ มาเยอะค่ะ ก็เลยคิดว่า รวบรวมมาให้ดูและเพื่อเป็นอ้างอิงกันซะเลย “รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC” งานนี้น่าจะหลายตอนเลย กว่าจะจบทุกคำ จะเขียนโดยเรียงจาก A-Z ไปเรื่อยๆ ความหมายเขียนจากความเข้าใจของ Design Engineer Life นะคะ ถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหน แจ้งได้เลยนะคะ อยากเพิ่มลด คำไหนก็แจ้งมาได้ค่ะ จะได้ช่วยกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มาเริ่มกันดีกว่าค่ะ

Continue reading »

รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC ตอน 8

มีคนถามความหมายคำนู้น คำนี้ มาเยอะค่ะ ก็เลยคิดว่า รวบรวมมาให้ดูและเพื่อเป็นอ้างอิงกันซะเลย “รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC” งานนี้น่าจะหลายตอนเลย กว่าจะจบทุกคำ จะเขียนโดยเรียงจาก A-Z ไปเรื่อยๆ ความหมายเขียนจากความเข้าใจของ Design Engineer Life นะคะ ถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหน แจ้งได้เลยนะคะ อยากเพิ่มลด คำไหนก็แจ้งมาได้ค่ะ จะได้ช่วยกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มาเริ่มกันดีกว่าค่ะ

Continue reading »

รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC ตอน 7

มีคนถามความหมายคำนู้น คำนี้ มาเยอะค่ะ ก็เลยคิดว่า รวบรวมมาให้ดูและเพื่อเป็นอ้างอิงกันซะเลย “รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC” งานนี้น่าจะหลายตอนเลย กว่าจะจบทุกคำ จะเขียนโดยเรียงจาก A-Z ไปเรื่อยๆ ความหมายเขียนจากความเข้าใจของ Design Engineer Life นะคะ ถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหน แจ้งได้เลยนะคะ อยากเพิ่มลด คำไหนก็แจ้งมาได้ค่ะ จะได้ช่วยกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มาเริ่มกันดีกว่าค่ะ

Continue reading »

รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC ตอน 6

มีคนถามความหมายคำนู้น คำนี้ มาเยอะค่ะ ก็เลยคิดว่า รวบรวมมาให้ดูและเพื่อเป็นอ้างอิงกันซะเลย “รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC” งานนี้น่าจะหลายตอนเลย กว่าจะจบทุกคำ จะเขียนโดยเรียงจาก A-Z ไปเรื่อยๆ ความหมายเขียนจากความเข้าใจของ Design Engineer Life นะคะ ถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหน แจ้งได้เลยนะคะ อยากเพิ่มลด คำไหนก็แจ้งมาได้ค่ะ จะได้ช่วยกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มาเริ่มกันดีกว่าค่ะ

Continue reading »

รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC ตอน 5

มีคนถามความหมายคำนู้น คำนี้ มาเยอะค่ะ ก็เลยคิดว่า รวบรวมมาให้ดูและเพื่อเป็นอ้างอิงกันซะเลย “รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC” งานนี้น่าจะหลายตอนเลย กว่าจะจบทุกคำ จะเขียนโดยเรียงจาก A-Z ไปเรื่อยๆ ความหมายเขียนจากความเข้าใจของ Design Engineer Life นะคะ ถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหน แจ้งได้เลยนะคะ อยากเพิ่มลด คำไหนก็แจ้งมาได้ค่ะ จะได้ช่วยกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มาเริ่มกันดีกว่าค่ะ

Continue reading »

รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC ตอน 4

มีคนถามความหมายคำนู้น คำนี้ มาเยอะค่ะ ก็เลยคิดว่า รวบรวมมาให้ดูและเพื่อเป็นอ้างอิงกันซะเลย “รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC” งานนี้น่าจะหลายตอนเลย กว่าจะจบทุกคำ จะเขียนโดยเรียงจาก A-Z ไปเรื่อยๆ ความหมายเขียนจากความเข้าใจของ Design Engineer Life นะคะ ถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหน แจ้งได้เลยนะคะ อยากเพิ่มลด คำไหนก็แจ้งมาได้ค่ะ จะได้ช่วยกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มาเริ่มกันดีกว่าค่ะ

Continue reading »

รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC ตอน 3

มีคนถามความหมายคำนู้น คำนี้ มาเยอะค่ะ ก็เลยคิดว่า รวบรวมมาให้ดูและเพื่อเป็นอ้างอิงกันซะเลย “รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC” งานนี้น่าจะหลายตอนเลย กว่าจะจบทุกคำ จะเขียนโดยเรียงจาก A-Z ไปเรื่อยๆ ความหมายเขียนจากความเข้าใจของ Design Engineer Life นะคะ ถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหน แจ้งได้เลยนะคะ อยากเพิ่มลด คำไหนก็แจ้งมาได้ค่ะ จะได้ช่วยกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มาเริ่มกันดีกว่าค่ะ

Continue reading »
1 2