การเปลี่ยนหน่วยและยกเลิก constraint ใน PTC Creo

วันนี้มานำเสนอการใช้งาน PTC Creo 3.0 สองเรื่องคือ การเปลี่ยนหน่วยและการยกเลิก constraint ของ sketch สองเรื่องนี้มาจากคำถามใน workshop ที่มีคนถามบ่อย ก็เลยรวบรวมมาไว้ที่นี่ด้วย เผื่อว่าจะมีใครมีปัญหาแบบนี้เหมือนกัน

เรื่องแรก การเปลี่ยนหน่วยของไฟล์ กรณีที่ได้สร้างชิ้นงานไปแล้วแต่หน่วยผิดจะแก้ยังไง

Change unit - 1

ไปที่ prepare >> model properties

Change unit - 2

จากนั้นเลือกที่ change ของ units (โปรแกรมจะโชว์หน่วยที่ใช้อยู่) แล้วจะมี dialogue แบบรูปด้านล่างโชว์ขึ้นมา

Change unit - 3

เลือกไปที่หน่วยใหม่ที่ต้องการ แล้วกด Set แล้วจะมี dialogue แบบรูปด้านล่างโชว์ขึ้นมา

Change unit - 4

เลือกไปที่ option ที่เราต้องการเปลี่ยน จากนั้นกด OK

เรื่องที่สอง ยกเลิกหรือลบ constraint ของ sketch ที่กำหนดไปแล้วหรือเกิดขึ้นเองตอนสร้างแบบไม่ตั้งใจ

Delete constraint - 1

ในกรณีนี้ต้องการลบ coincident ของจุดศูนย์กลางวงกลม ที่ตอนนี้ถูก fix ไว้

Delete constraint - 2

เลือกไปที่เส้นที่เราต้องการจะลบ constraint ออก แล้ว click ขวาเลือก pick from list แล้วจะมี dialogue แบบด้านล่างโชว์ขึ้นมา

Delete constraint - 3

จะมี list ของ entity ที่เกี่ยวข้องกับเส้นที่เลือก แสดงขึ้นมาให้เลือก เลือกไปที่ entity ที่อยากลบ ในกรณีนี้คือ constraint (point on entity, strong) (coincident ของจุดศูนย์กลางวงกลม) แล้วกด OK เมื่อ dialogue ปิดไปให้กด delete เพื่อลบ entity ที่เราเลือกไว้

Delete constraint - 4

เมื่อลองเลื่อนวงกลมดู จะเห็นว่าวงกลมสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้แล้ว (จะเห็นว่าที่จุดศูนย์กลางของวงกลม ไม่มีสัญลักษณ์ fix แล้ว)

 

ถ้าใครมีคำถามหรือติดปัญหาตรงไหนของ PTC Creo ก็ถามเข้ามาได้นะคะ เราจะพยายามหาคำตอบให้ค่ะ