RP Machine กับ 3D printer ต่างกันอย่างไร

ก่อนหน้านี้คำว่า Rapid prototyping machine คงจะเป็นที่คุ้นเคยมากกว่า 3D printer แล้วทั้ง Rapid prototyping machine กับ 3D printer นั้นต่างกันอย่างไร 3D printer คือเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ที่เป็นประเภทหนึ่งของ Rapid prototyping machine เป็นประเภทที่การทำงานไม่ซับซ้อน ราคาถูก และความสามารถจำกัด

ขนาดของเครื่อง 3D Printer จะเล็กกว่า Rapid prototyping machine เหมาะกับการใช้งานในสำนักงาน ใช้พื้นที่ และพลังงานน้อย เครื่อง 3D Printer ออกแบบมาเพื่อรองรับการผลิตจำนวนไม่มาก ที่ทำจากวัสดุประเภท nylon, PLA, ABS หรือพลาสติกประเภทอื่นๆ

ถ้าพูดถึงขนาดของชิ้นงานที่ผลิตได้จาก 3D Printer และ Rapid prototyping machine แล้ว 3D Printer จะผลิตชิ้นงานขนาดเล็ก ส่วน Rapid prototyping machine จะสามารถผลิตชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้ นอกจากพริ้นต์ชิ้นงานเสมือนจริงแล้ว 3D Printer ก็ยังสามารถทำงาน function อื่นๆ ที่ Rapid prototyping machine ทำได้ เช่น verifying และ validating design, สร้าง prototype รวมไปถึงการแชร์ข้อมูลระยะไกล หรือการแชร์ข้อมูลแบบ remote

งานที่ผลิตจากเครื่อง 3D Printer จะมีความแม่นยำ หรือ accuracy ที่ตำ่กว่างานที่ผลิตจาก Rapid prototyping machine และนอกจากนี้ 3D Printer ยังมีข้อจำกัดในการเลือกวัสดุที่จะใช้ในการพิมพ์ได้จำกัดกว่า Rapid prototyping machine

ถ้าพูดเรื่องราคา 3D Printer จะมีราคาที่ต่ำกว่า Rapid prototyping machine รวมไปถึงการดูแลรักษาก็ง่ายกว่า และตอนนี้ 3D Printer แบบ DIY ก็มีผลิตออกมาขายมากมาย ทำให้ผู้ใช้งานยิ่งสะดวกมากขึ้นไปอีก

slide-printers

Criteria Rapid prototyping machine 3D Printer
ราคาเครื่อง ราคาสูง ราคาถูก
ขนาดของชิ้นงาน ขนาดเล็กไปถึงใหญ่ ขนาดเล็ก
ความเร็วในการพิมพ์ ช้าไปถึงเร็ว ช้า
วัสดุสำหรับการพิมพ์ มีหลายประเภทวัสดุ และหลายรูปแบบ มีข้อจำกัด
ความแม่นยำของชิ้นงาน ได้ตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูง ความแม่นยำต่ำ