ทำความรู้จักกับ 3D Printing Technologies

ก่อนที่จะทำความรู้จักกับ 3D Printing Technologies มาดูกันก่อนค่ะว่า 3D printing คืออะไร, 3D printing เป็นขบวนการสร้างชิ้นงานต้นแบบเสมือนจริง จากไฟล์ 3D ที่ได้สร้างขึ้นมา แล้วทำการบันทึกเป็นฟอร์เมตของไฟล์ 3D ชื่อว่า STL จากนั้นก็ส่งไฟล์ STL ไปที่เครื่อง 3D printer เพื่อทำการพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติออกมา โดยจะพิมพ์เป็นเลเยอร์จากล่างขึ้นบนจนชิ้นงานสำเร็จ

มีหลายเทคโนโลยีที่มีความสามารถสำหรับการทำ 3D printing โดยที่ความแตกต่างระหว่างแต่ละเทคโนโลยีคือ การสร้างชั้น หรือ layer สำหรับพิมพ์ชิ้นงาน 3D

sls-3d-printer-prototyping-rapid-prototyping-machine

SLS (selective laser sintering), FDM (fused deposition modeling) และ SLA (stereolithograhpy) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างมากสำหรับ 3D printing โดยที่ SLS (selective laser sintering) และ FDM (fused deposition modeling) สร้างชั้น หรือ layer สำหรับพิมพ์ชิ้นงาน 3D ด้วยวัสดุที่ถูกหลอมเหลว หรือ ทำให้อ่อนตัว

วีดีโอด้านล่างนี้อธิบาย วิธีการหลอมเหลววัสดุผงที่ละเอียด ของเทคโนโลยี SLS (selective laser sintering)

วีดีโอนี้แสดงการทำงานของ FDM (fused deposition modeling)

วีดีโอนี้แสดงการทำงานของ SLA (stereolithograhpy)

หลักในการพิจารณาประสิทธิภาพของ 3D Printing คือ ความเร็ว (speed), ราคาของชิ้นงานต้นแบบ (cost of the printed prototype), ราคาของเครื่อง 3D Printer (cost of the 3D printer) และราคารวมไปถึงตัวเลือก (เช่น สี ชนิดของวัสดุ) ของวัสดุในการพิมพ์ (cost of materials)