การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ตอน 7

ในปัจจุบันอุตสหกรรมการผลิตชิ้นส่วนด้วยพลาสติกนั้นเติบโต และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวมเป็นอย่างมาก ดังนั้นยิ่งเรามีความสามารถในการออกแบบชิ้นส่วนเพื่อการผลิตด้วยพลาสติกได้ดีเท่าไหร่ เรายิ่งมีความได้เปรียบคู่แข่ง มากขึ้นเท่านั้น วันนี้จึงอยากจะนำความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก Plastic product design เช่น ribs, wall thickness, bosses, gussets และ draft มาฝากทุกคน

บทความในชุดนี้ประกอบด้วย

Ribs

Ribs เป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเพื่อเหตุผลของความแข็งแรง โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง wall thickness และเพิ่มเข้ามาเพื่อเหตุผลของการประหยัดเนื้อของวัสดุ และยังมีเหตุผลอื่นๆ ในการเพิ่ม ribs ดังนี้

  • ช่วยในการกำหนดตำแหน่ง หรือ ช่วยบอกตำแหน่ง ในการประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
  • ช่วยในการวางแนว หรือ ปรับแนว (alignment) ของชิ้นส่วนที่ต้องประกอบเข้าด้วยกัน
  • ช่วยในการเป็นตัวหยุด ของชิ้นส่วนอื่นที่ต้องประกอบเข้าด้วยกัน

การออกแบบ Rib

การออกแบบ ribs ที่ดีจะต้องมีการพิจารณา ความหนา (thickness), ความสูง (height), ตำแหน่ง (location), จำนวน (quantity), และความสามารถในการขึ้นรูป (moldability)

ความหนาของ Rib

มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง กับการกำหนดความหนาของ ribs เพราะ ribs ที่หนาเกินไปจะส่งผลให้เกิด sink หรือรอยบุ๋มที่ผิวชิ้นงาน ที่ด้านตรงข้ามกับ ribs

Plastic product design - ribs 01

ประเภทของวัสดุ ความหนาของ rib ผิวของชิ้นงาน (surface texture) สี ระยะห่างจากทางเข้าหรือ gate และ condition ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิต ล้วนส่งผลต่อการเกิด sink ตารางด้านล่างเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับความหนาของ rib จากวัสดุประเภทต่างๆ

Plastic product design - ribs 03

ข้อมูลอ้างอิงนี้ใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขปกติของการออกแบบและคิดความหนาที่ฐานของ rib สำหรับ high glossy หรืองานที่ต้องผิวงานแบบพิเศษ อาจต้องออกแบบ rib ให้บางกว่านี้

Plastic product design - ribs 02

การวาง rib ในตำแหน่งตรงข้ามกัน หรือการทำ step จะช่วยลดรอยจาก rib หรือ sink mark ได้ ตามตัวอย่างที่รูปด้านบน

สำหรับชิ้นงานที่มีผนังที่บาง หรือที่ผนังมีความหนาน้อยกว่า 1.5 mm สามารถออกแบบ rib ให้มีความหนามากกว่าค่าที่กำหนดในตารางได้ สำหรับชิ้นงานที่มีผนังที่บาง หรือที่ผนังมีความหนาน้อยกว่า 1.0 mm สามารถออกแบบให้ rib มีความหนาเท่ากับผนังชิ้นงานหรือ wall thickness ได้

rib ส่งผลต่อการฉีดหรือการขึ้นรูปของพลาสติกในแม่พิมพ์ โดยเฉพาะ rib ที่บางมักจะส่งผลให้พลาสติกไหลไม่เต็มแม่พิมพ์ นอกจากนี้ rib ที่อยู่ใกล้กับทางเข้าหรือ gate ก็จะส่งผลให้พลาสติกไหลไม่เต็มแม่พิมพ์ได้มากกว่า rib ที่อยู่ไกลออกไป ถ้าออกแบบให้ความหนาเท่ากัน

รายละเอียดการออกแบบ rib ยังไม่จบ สามารถอ่านได้ที่บทความต่อไป

 

6 comments