การเลือกขบวนการสำหรับผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ตอน 2 (จบ)

การออกแบบหรือผลิตสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น เราคงหนีไม่พ้นการพิจารณาเลือกวัสดุ (material selection) และการพิจารณาเลือกขบวนการผลิตที่เหมาะสมกับสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่เราจะผลิต วันนี้เราลองมาพิจารณากันค่ะ สำหรับการเลือกขบวนการสำหรับผลิตชิ้นส่วนพลาสติก (selecting plastic processing หรือ manufacturing selection)

ก่อนจะเริ่มออกแบบอะไรซักอย่าง แน่นอนว่าเราต้องหาข้อมูล และตอบคำถามหลายๆ คำถามเช่น

 • เรากำลังจะผลิตอะไร
 • เราจะผลิตอย่างไร หรือผลิตด้วยขบวนการอะไร
 • วัสดุที่ควรจะใช้คืออะไร
 • อะไรคือสิ่งที่เราต้องการจากวัสดุ เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความเหนียว การทนทานต่อสารเคมี การทนทานต่อสภาพอากาศ หรือ อื่น (strength, stiffness, toughness, chemical exposure, etc)
 • อะไรคือวัสดุที่เหมาะสม
 • อะไรคือปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกวัสดุ ราคา, คุณภาพ (ตามฟังก์ชั้นการใช้งาน) หรือ ผิวสัมผัสของตัวผลิตภัณฑ์
 • และคำถามอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิต

นอกจากคำถามข้างต้น ยังมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่สำคัญมากนั้นคือ การเลือกขบวนการผลิตที่เหมาะสม กับผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิต เช่น คำถามต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เราจะผลิตสินค้านี้ได้อย่างไร
 • สินค้าที่เรากำลังจะผลิตเป็นชิ้นส่วนประเภทไหน
 • ขนาด ความยุ่งยาก หรือความคลาดเคลื่อนที่ต้องการคืออะไร
 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคืออะไร
 • โหลดหรือแรงที่กระทำต่อชิ้นส่วนมีมั้ย ต้องทนไฟฟ้า หรือ สภาพแวดล้อม หรือไม่
 • สีที่ต้องการ ความสวยงามของผิวภายนอกคืออะไร
 • เราต้องการจะผลิตจำนวนเท่าไหร่
 • ต้องการจะผลิตออกขายเมื่อไหร่
 • เราวางแผนที่จะผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ได้เท่าไหร่ต่อเดือน (ระยะสั้น ระยะยาว)
 • ต้นทุนสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่าไหร่

เมื่อหาคำตอบให้คำถามเหล่านี้ได้ เราก็จะสามารถเลือกขบวนการผลิตที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะผลิตได้ ตารางด้านล่างคือข้อมูลคร่าวๆ ของแต่ละขบวนการผลิตสำหรับชิ้นส่วนพลาสติก เพื่อเป็นแนวทางสำหรับเลือกขบวนการผลิตที่เหมาะสม (อ่านการเปรียบเทียบในหัวข้อ เงินลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์, รูปแบบของขบวนการผลิต, วัตถุประสงค์ของขบวนการผลิต, วัสดุ, ข้อดีของขบวนการผลิต และ ข้อเสียของขบวนการผลิต ได้ที่ การเลือกขบวนการสำหรับผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ตอน 1)

thermoforming-vs-injection-molding 1

ขบวนการ การผลิต
รูปแบบของชิ้นส่วน ปริมาณ ราคาของแม่พิมพ์ Cycle time อัตราการผลิต
Compression moulding ชิ้นส่วนแยกชิ้น 1K – 100K ต่ำ นาที ช้า
Vacuum forming ชิ้นส่วนแยกชิ้น 100 – 10K ปานกลาง นาที ปานกลาง
Injection moulding ชิ้นส่วนแยกชิ้น 10K – 100M+ สูง วินาที เร็ว
Extrusion เป็น rods, tubes, films, sheets 1K – 100M+ ต่ำถึงปานกลาง วินาที เร็ว
Injection blow moulding ชิ้นส่วนแยกชิ้น 10K – 100M+ ปานกลาง วินาที ปานกลาง
Rotational moulding ชิ้นส่วนแยกชิ้น 1K – 10K ปานกลาง นาที ช้า
ขบวนการ ชิ้นส่วนหรือ parts
ความซับซ้อน ขนาด ปริมาตรของชิ้นส่วน ราคา
Compression moulding ปานกลาง S – L 100 – 1 mill ปานกลาง
Vacuum forming ต่ำ S – L 10,000 – 1 mill ต่ำถึงปานกลาง
Injection moulding สูง XS – L 10,000 – 100 mill ต่ำ
Extrusion ต่ำ S – L ปานกลางถึงสูง ต่ำ
Injection blow moulding สูง S – M 1,000 – 100 mill ต่ำถึงปานกลาง
Rotational moulding ปานกลาง L – XL 100 – 1 mill ปานกลาง