เทคนิค SolidWorks สำหรับการคัดลอก ย้าย และแก้ไข ที่รวดเร็ว

วันนี้ขอแนะนำเทคนิคง่ายๆ แต่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานของ SolidWorks ลงได้ ก็มีหลายเทคนิคค่ะ เช่น การกำหนดทิศทางของ objects ในการ explode, การคัดลอกผิวหรือ Copy surfaces และ การย้ายและการคัดลอก Sketches

(และมีอีก 2 เทคนิค สร้าง Sketch plan ด้วยขอบของ object และ การเลือก Loop โดยเลือกขอบด้านในหรือ เส้นรอบด้านใน (inside loop) เมื่อใช้คำสั่ง Convert Entities, Fillet และ Chamfer : เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำงานของ SolidWorks)

การกำหนดทิศทางของ objects ในการ explode

เทคนิคของการกำหนดทิศทางอยู่ที่ การกดปุ่ม ALT ในระหว่างที่เคลื่อนย้าย (drag) และวาง (drop) UCS หรือเรียกอีกอย่างว่า Triad ในคำสั่ง Explode ทั้งที่กรณี แก้ไข Explode View ที่มีอยู่แล้ว หรือสร้าง Explode View ใหม่

7-StartExplode

UCS หรือเรียกอีกอย่างว่า Triad นั้นจะมีทิศทางเหมือนกับทิศทางของ Part หรือ Assembly ที่เราได้กำหนดไว้ วิธีที่จะเลื่อนหรือกำหนดทิศทางใหม่ของ UCS หรือเรียกอีกอย่างว่า Triad นั้น ทำได้โดย กดปุ่ม ALT ค้างไว้แล้วทำการเลือกไปที่ลูกกลมๆสีฟ้าของ UCS หรือเรียกอีกอย่างว่า Triad จากนั้นเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการตามแนวแกน X, Y, Z 

8-DragTriad

การคัดลอกผิวหรือ Copy surfaces

การคัดลอกผิวหรือ Copy surfaces นั้นถือว่าเป็นคำสั่งที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเราทำการ import ผิวเข้ามาแล้วต้องทำการซ่อมหรือสร้าง geometry เพิ่ม ถ้าคัดลอกผิวหรือ Copy surfaces มาแล้วก็ทำการให้ความหนาหรือ thicken เท่านี้ก็ได้ Body ใหม่แล้ว แต่ว่าคำสั่ง คัดลอกผิวหรือ Copy surfaces อยู่ที่ไหนหล่ะ บางคนอาจใช้คำสั่ง Knit surface แต่วิธีการนี้ไม่สามารถคัดลอกได้ทุกกรณี จะคัดลอกได้เมื่อผิวที่เราเลือกนั้นอยู่ใกล้กัน แล้วจะได้ ‘knitted’ surface ขึ้นมา 1 ผิว

9-KnitSurface

แล้ววิธีการคัดลอกผิวหรือ Copy surfaces นั้นทำได้อย่างไร ก็ทำได้โดยการใช้คำสั่ง Offset surface นั่นเอง โดยที่เราสามารถเลือกเลือกผิว ผิวเดียว หรือหลายๆผิว หรือผิวที่ติดกัน หรือผิวที่ไม่ติดกันก็ได้ แล้วเลือกคำสั่ง Offset surface

Copy faces

จะเห็นว่าชื่อของคำสั่งที่ Property Manager จะโชว์ว่า “Offset Surface” แต่เมื่อเรากำหนดระยะหรือ distance ในการ offset เป็น 0 ชื่อของคำสั่งที่ Property Manager ก็จะโชว์ว่า “Copy Surface”

12-AssocSurfaces

สามารถทำได้ทั้งในโหมดของ Assembly และ Part เราก็จะได้ผิวที่คัดลอกมาใหม่เป็นแบบ Associative Surfaces

การย้ายและการคัดลอก Sketches

สำหรับคนที่ทำงาน 3D แบบ parametric มานานคงจะรู้ดีว่า Sketches นั้นสำคัญและใช้งานบ่อยแค่ไหน และบ่อยครั้ง ที่เราก็อยากที่จะย้ายตำแหน่งของ sketches ที่เราได้สร้างไปแล้ว ไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ หรือคัดลอกเพื่อนำไปใช้ในการสร้าง feature อื่นๆ แต่การย้าย sketches นั้นก็ไม่ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเราย้ายในโหมด Edit Sketch และเมื่อ sketches นั้นกำหนด constrainted ไม่ครบหรือเป็นแบบ Under Defined Sketches

เทคนิคที่กำลังจะแนะนำนี้เป็นเทคนิคง่าย ในการย้ายและการคัดลอก Sketches

  • เลือก sketches ที่เราต้องการย้ายตำแหน่ง โดยเลือกแบบ window select
  • กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกไปที่ sketches ที่เราได้เลือกไว้ในขั้นตอนแรก แล้วทำการ drag หรือลากเพื่อย้ายไปยังตำแหน่งที่ต้องการ (จุดที่เราเลือกควรเป็นจุดอ้างอิงในการย้ายตำแหน่งของ sketches)
  • ต่อไปนี้ให้สังเกตุไปที่ cursor จะเห็นว่ามีเครื่องหมาย + อยู่ นั้นหมายถึงการ copy ถ้าเราปล่อยเม้าส์หลังจากเลือกตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ก็จะเป็นการคัดลอก sketches

14-PointsSketch

  • แต่ถ้าเราปล่อยปุ่ม CTRL ก่อน (สังเกตุไปที่ cursor จะเห็นว่า ไม่มี เครื่องหมาย + แสดงอยู่แล้ว) แล้วจึงปล่อยเม้าส์หลังจากเลือกตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ก็จะเป็นการย้าย sketches

15-CopySketch

ถ้าได้ทดลองใช้เทคนิคไหนแล้ว ได้หรือไม่ได้ผลอย่างไร ก็มาแชร์กันบ้าง หรือถ้ามีเทคนิคใหม่ๆ อยากจะแนะนำก็ยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา : dasisolutions