ศัพท์เกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก : Injection Molding Glossary ตอน 2 (จบ)

มีคนถามชอบถามมาเยอะค่ะว่า parting line คืออะไร, draft คืออะไร แล้วแต่ละส่วนมีความสำคัญยังไงบ้าง กับการออกแบบทั้งผลิตภัณฑ์ และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก จริงๆแล้วตอนนี้ กำลังเขียนบทความเกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก plastic product design ซึ่งได้มีการอธิบายและเขียนถึงส่วนต่างๆ อยู่ แต่รายละเอียดในแต่ละส่วนนั้นค่อนข้างเยอะ กว่าจะเขียนครบทุกคำคงอีกนาน วันนี้เลยสรุปๆ มาให้ดูว่าแต่ละส่วนคืออะไร แบบคร่าวๆ

บทความในชุดนี้มี 2 ตอนคือ

Sink Marks : คือรอยบุ๋มบนชิ้นงาน ที่เกิดจากการหดตัวที่ไม่เท่ากันของพลาสติกในส่วนนั้น ส่วนมากเกิดมาจาก ความหนาของชิ้นงานที่ไม่เท่ากัน (un-uniformed wall sections) เช่น ในส่วนที่มีการเพิ่ม rib, boss เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ชิ้นงาน

Slide : ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ที่จะสามารถเลื่อนในแนวนอนในระหว่างการเปิด และปิดแม่พิมพ์ เพื่อช่วยปลด ชิ้นส่วนที่เป็น undercut ออกจากแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ เช่น slide, gibb block, guide rail และอื่นๆ

Sprue : คือส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ที่จะอยู่ติดกับ nozzle หรือหัวฉีดของเครื่องฉีดพลาสติก เป็นทางเข้าของพลาสติกสู่แม่พิมพ์ (พลาสติกเหลวจะผ่านไปที่ sprue จากนั้นเข้าสู่ runner แล้วไปที่ gate แล้วเข้าสู่ชิ้นงาน หรือ ส่วน core และ cavity)

Thin Wall Molding : การฉีดพลาสติก ที่มีความหนาของชิ้นงานน้อย (ต้องใช้ความเร็วและแรงดันมาก ในขบวนการฉีด) ความหนาของ wall thickness ที่ถือว่าบางจะอยู่ระหว่าง 0.15 – 1.5 mm

Undercuts : คือส่วนของชิ้นงานพลาสติก ที่ทำให้แม่พิมพ์เปิด-ปิด เพื่อถอดชิ้นงานไม่ได้ ด้วยวิธีการปกติ ต้องมีการนำ silde หรือ ejector silde มาช่วย เช่น ส่วนที่เป็นรูที่อยู่ที่ผนังด้านข้างของชิ้นงานพลาสติก หรือส่วนที่เป็น clip เพื่อใช้ในการจับยึดเข้ากับชิ้นส่วนอื่น มักจะเป็นส่วนที่เป็น undercuts ตัวอย่างของ undercuts คือ หมายเลข 1 ในรูปด้านล่าง

Injection Molding Glossary

Vestige : คือส่วนของเนื้อพลาสติกที่เกิดหลังจากหักส่วนที่เป็น gate และ runner ออกจากชิ้นงานแล้ว ส่วนนี้มักจะต้องทำการเอาออก หรือตัดออกในภายหลัง อาจใช้เครื่องจักร หรือ พนักงานในการตัดชิ้นส่วนนี้ออกจากชิ้นงาน

Wall Thickness : ค่าความหนาโดยรวมของชิ้นงาน ค่า Wall thickness นั้นส่งผลกระทบต่อหลายส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึง การรับโหลดทาง mechanics, appearance, ความยากง่าย อุณหภูมิ หรือเวลาในการฉีดงาน รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อต้นทุน การกำหนดค่าความหนาที่เหมาะสม มักจะต้องทำให้สมดุลระหว่าง ปัจจัยสองอย่างที่ตรงข้ามกัน เช่น ความแข็งแรง กับ น้ำหนัก หรือ ความทนทานของผลิตภัณต์ กับ ต้นทุน, ค่าความหนา หรือ wall thickness ควรจะพิจารณาอย่าถี่ถ้วนในขั้นต้อนการออกแบบ เพื่อลดการแก้ไขแม่พิมพ์ในภายหลัง รวมไปถึงเพื่อป้องกันปัญหาในการฉีดงาน และ การประกอบในไลน์การผลิต

Warp : คือ การบิดงอของชิ้นส่วนพลาสติก เกิดขึ้นในขณะที่ชิ้นงานเย็นตัว มักมีสาเหตุจาก ความหนาของชิ้นงานที่ไม่เท่ากัน (un-uniformed wall sections) wrap นั้นเป็นส่วนที่ไม่ต้องการให้เกิดขิ้นกับชิ้นส่วนพลาสติก

ตอนนี้ก็รวบรวมมาได้ประมาณนี้ ถ้าใครมีคำไหนที่เกี่ยวข้องกับงานฉีดพลาสติก ที่อยากรู้ความหมาย หรือรู้แล้ว อยากแชร์ให้คนอื่นก็แนะนำกันมาได้นะคะ เราจะเพิ่มเติมให้ค่ะ

4 comments