เทคนิคเพื่อลดเวลาการทำงานของ SolidWorks

วันนี้ขอแนะนำเทคนิคง่ายๆ แต่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานของ SolidWorks ลงได้ ก็มีหลายเทคนิคค่ะ เช่น สร้าง Sketch plan ด้วยขอบของ object, การเลือก Loop โดยเลือกขอบด้านในหรือ เส้นรอบด้านใน (inside loop) เมื่อใช้คำสั่ง Convert Entities, Fillet และ Chamfer

(และมีอีก 3 เทคนิค การกำหนดทิศทางของ objects ในการ explode, การคัดลอกผิวหรือ Copy surfaces และ การย้ายและการคัดลอก Sketches : เทคนิค SolidWorks สำหรับการคัดลอก ย้าย และแก้ไข ที่รวดเร็ว)

สร้าง Sketch plan ด้วยขอบของ object

เลือกที่ขอบหรือ edge ของ object ไหนก็ได้ แล้วเลือก Insert >> Sketch

1-SelectEdge

จากนั้น sketch plane จะถูกสร้างอัติโนมัติ โดยมีทิศทาง normal กับขอบหรือ edge ที่เราเลือก และตำแหน่งของ sketch plane จะอยู่ที่จุดปลายหรือ end point (จุดปลายที่ใกล้กับตำแหน่งที่เราเลือก) ของขอบหรือ edge ที่เราเลือก

2-SketchPlane

การเลือก Loop

ถ้าเราเลือก face หรือผิว แล้วเลือกคำสั่ง Convert Entities เราก็จะได้เส้นรอบนอก (outside loop) ทั้งหมดของ face หรือผิว ที่เราเลือก แล้วถ้าเราอยากได้เส้นรอบด้านใน (inside loop) บ้างหล่ะทำอย่างไร วิธีการก็ไม่ยาก ทำขั้นตอนตามปกตินั่นแหละ โดยเลือก face หรือผิว ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม CTRL จากนั้นเลือกไปที่เส้นใดเส้นนึงของขอบด้านใน แล้วเลือกคำสั่ง Convert Entities ก็จะเป็นการเลือกเส้นรอบด้านใน (inside loop)

SolidWork - loop select 001

เลือกผิวหรือ face แล้วเลือกคำสั่ง Convert Entities เราก็จะได้เส้นรอบนอก (outside loop) ทั้งหมดของผิวหรือ face ที่เราเลือก

SolidWork - loop select 002

เลือกผิวหรือ face แล้วกดปุ่ม CTRL จากนั้นเลือกไปที่เส้นใดเส้นนึงของขอบด้านใน แล้วเลือกคำสั่ง Convert Entities เราก็จะได้เส้นรอบด้านใน (inside loop) ทั้งหมดของผิวหรือ face ที่เราเลือก

นอกจากประโยชน์กับคำสั่ง Convert Entities แล้ว การเลือกแบบนี้ยังใช้ได้กับ Fillet และ Chamfer ด้วย เมื่อเราต้องการ Fillet และ Chamfer ที่ขอบด้านในทั้งหมด แต่ไม่ทำ Fillet และ Chamfer ที่ขอบด้านนอก ที่สะดวกอีกอย่างก็คือ ถ้าขอบด้านในที่เราได้ทำ Fillet และ Chamfer ไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลง Fillet และ Chamfer ก็จะไม่ error แต่จะ update ตามขอบใหม่ที่ถูกเปลี่ยนแปลง (แต่ Fillet และ Chamfer อาจจะ error ถ้าเราเลือกขอบด้านในด้วยวิธี manual นั่นคือ ค่อยๆ เลือกไปทีละขอบ)

ที่มา : dasisolutions