การคำนวณหา ความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed ของงานกลึง

บทความก่อนหน้านี้ (การคำนวณหา ความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed) สรุปได้ว่า การคำนวณความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed ของงานตัดเฉือน จะแยกขั้นตอน การคำนวณออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. ส่วนของข้อมูลจากผู้ผลิตมีด
 2. ส่วนของการกำหนดค่าจากผู้ใช้งาน
 3. และส่วนของผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ

การคำนวณความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed ของงานกลึง Turning จะเป็นไปตามสูตร การคำนวณในภาพ

speed-and-feed-for-turning-1

การคำนวณความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed ของงานตัดเฉือน จะแยกขั้นตอน การคำนวณออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. ข้อมูลจากผู้ผลิตที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณ คือ ค่าความเร็วตัด (Cutting Velocity, VC) และอัตราป้อนต่อรอบ (Feed per Revolution, Fn)
 2. ค่าที่ต้องกำหนดจากผู้ใช้งาน คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์งานของชิ้นงานซึ่งพิจารณาได้จากแบบงานที่ต้องการกลึง
 3. นำค่าต่างๆ ที่หามาได้ไปคำนวณหาค่าความเร็วรอบและอัตราป้อนเพื่อใช้งาน

ถ้าทำการผลิตชิ้นงานกลึงด้วยเครื่อง CNC ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องคำนวณความเร็วรอบและอัตราป้อน เนื่องจากโดยปกติงานกลึงจะมีการกำหนดค่าความเร็วเป็นความเร็วตัด (Cutting Velocity, Vc) ด้วย Code G95 และกำหนดค่าอัตราป้อนเป็นอัตราป้อนต่อรอบ (Feed per Revolution, Fn) ด้วย Code G96 ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน สามารถนำข้อมูลที่ได้จากผู้ผลิตมีดกลึงไปใช้งานได้ทันที

ตัวอย่างการคำนวณความเร็วรอบและอัตราป้อนของงานกัด Milling

ต้องการหาความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Table Feed ของการกัด Milling ชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC Milling ชิ้นงานเป็นเหล็ก S50C มีขั้นตอนดังนี้

การคำนวณความเร็วรอบ Speed และอัตราป้อน Feed ของงานตัดเฉือน จะแยกขั้นตอน การคำนวณออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. ส่วนของการกำหนดค่าจากผู้ใช้งาน ได้แก่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมีดกัดและวัสดุมีด
  • กัดหยาบ Rough ด้วย Endmill ชนิด Insert ขนาด Dia 25 mm. จำนวน 2 ฟัน
  • กัดละเอียด Finish ด้วย Endmill ชนิด Solid Carbide ขนาด Dia 12 mm. จำนวน 4 ฟัน
 2. ส่วนของข้อมูลจากผู้ผลิตมีด ได้แก่ ความเร็วตัด (Cutting Velocity) และ อัตราป้อนต่อฟัน (Feed per Tooth) ได้จากการเปิด Catalog หรือเป็นข้อมูลที่อยู่ข้างกล่องใส่มีดกัดหรือกล่องใส่เม็ดมีด
  • ความเร็วตัด Vc ของเม็ด Insert สำหรับเหล็ก S50C = 180 m/min และอัตราป้อนต่อฟัน Fz = 0.2 mm/teeth
  • ความเร็วตัด Vc ของ Solid Carbide สำหรับเหล็ก S50C = 250 m/min และอัตราป้อนต่อฟัน Fz = 0.05 mm/teeth
 3. ส่วนของผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณ ได้แก่ ความเร็วรอบ (Speed) และอัตราป้อนของโต๊ะงาน (Table Feed)

speed-and-feed-for-turning-4

นรเศรษฐ์ คำบำรุง
N-TRIS SOLUTIONS & ENGINEERING CO., LTD. / N-TRIS RECISTION PART CO., LTD.