รวม Tutorial ของ CAD/CAM Software : 3

ตามนี้เลยนะคะ ลองไล่โหลดไปอ่านกันเลยค่ะ

  1. Lesson 1 – Basics and Modeling Fundamentals (UCF Engineering) : การใช้งานพื้นฐานของ 3D modeling, sketch, parts, modeling, assemblies รวมไปถึง แบบฝึกหัด
  2. SolidWorks® 2014 Tutorial with Video Instruction A Step-by-Step Project Based Approach Utilizing 3D Solid Modeling (Alistirmalar) : การใช้งานพื้นฐานของเวอร์ชั่น 2014 สำหรับ 3D modeling, sketch, parts, modeling, assemblies รวมไปถึง แบบฝึกหัด
  3. Student’s Guide to Learning SolidWorks® Software : การใช้งานพื้นฐานของเวอร์ชั่น 2009 สำหรับ 3D modeling, sketch, parts, modeling, assemblies รวมไปถึง แบบฝึกหัด
  4. SolidWorks® tutorials EXERCISES (SolidWorks for Junior and Senior Secondary Technical Education) : รวมแบบฝึกหัดของเวอร์ชั่น 2009
  5. SolidWorks Tutorial : เวอร์ชั่น 2008-2009 การสร้าง Spring
  6. SolidWorks Tutorial : เวอร์ชั่น 2008-2009 การสร้างหัวของสาย USB
  7. Solidwork Motion Tutorial : : เวอร์ชั่น 2012

ทดลองทำกันแล้วได้ไม่ได้ยังไง มาแชร์กันบ้างนะคะ