รวม Tutorial ของ CAD/CAM Software : 2

ตามนี้เลยนะคะ ลองไล่โหลดไปอ่านกันเลยค่ะ

 1. AutoCAD Tutorials : สำหรับเวอร์ชั่น 2010/2011 ในส่วนของ 2D Drafting & Annotation Mode รายละเอียดย่อยในคู่มือคือ
  • Work space
  • Draw
  • Modify
  • Layer
  • Annotation
  • Block
  • Property
  • Utilities
  • Clip board
  • View
  • Insert reference
  • Area calculation
  • Cutting sections Plot
  • Import and export
 2. AutoCAD Basics : สำหรับเวอร์ชั่น 2005 ในส่วนของ 2D Drafting & Annotation Mode
 3. XREF – AutoCAD tutorial : สำหรับเวอร์ชั่น 2009
 4. AutoCAD 2014 ® Tutorial – First Level : 2D Fundamentals
  • Controlling the Display in Drawings
  • Creating Basic Drawings
  • Manipulating Objects
 5. Customization Guide for AutoCAD 2011 : สำหรับเวอร์ชั่น 2011
  • Organize files
  • Customize Tool Palettes
  • Create custom templates
  • Run external programs and utilities from within AutoCAD