การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 1

Design for manufacturing (DFM) เป็นการออกแบบที่เน้นไปที่การลดขั้นตอน เวลา และลดต้นทุนการผลิต โดยที่ยังคงคุณภาพของชิ้นงานไว้เหมือนเดิม หลักการของ DFM รวมไปถึงการลดจำนวนของชิ้นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ และการเลือกขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสม Design for assembly (DFA) เป็นการกำหนดทิศทางของการประกอบ ที่ง่ายและเหมาะสม

การที่ผู้ออกแบบสามารถลดจำนวนของชิ้นส่วน เลือกขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสม ออกแบบให้สามารถประกอบง่าย จะทำให้เวลาและต้นทุนในการผลิตลดลง นอกจากนี้ DFM และ DFA ยังสามารถเพิ่มคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ หรือ reliability ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ เพราะยิ่งขั้นตอนในการประกอบน้อย ความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาก็จะลดลง ดังนั้นในทีมออกแบบจะต้องมีสมาชิกที่มาจากหลายแผนกเช่น แผนกออกแบบ design แผนกวิศวกรรม engineering แผนกผลิต production แผนกประกันคุณภาพ QA แผนกบัญชี accountants แผนกการตลาด marketing รวมไปถึงเซลล์ sales

14 แนวทางของ DFM และ DFA (7 แนวทางแรก)

  • ลดจำนวนของชิ้นส่วน (Minimize part) โดยพยายามรวมหลายๆ ฟังก์ชั่นการทำงาน ของชิ้นงานไว้ในชิ้นส่วนเดียว โดยที่ยังสามารถผลิตชิ้นส่วนนั้นได้

DFM and DFA 001

  • รวมชิ้นส่วนย่อยๆ เป็นชิ้นส่วนเดียวกัน หรือเป็น sub-assemblies ของชิ้นส่วนใหญ่ เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบ หรือที่เรียกว่า Modular design

DFM and DFA 002

  • ออกแบบให้พื้นที่สำหรับการประกอบนั้นกว้าง (open spaces) อย่าให้พื้นที่ในการประกอบนั้นจำกัด โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่สำคัญ

DFM and DFA 003

  • ออกแบบให้สามารถเห็นทิศทางการประกอบได้ง่าย และมีการล็อคหรือประกอบเข้าด้วยกันได้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์อื่นมาช่วยหรือที่เรียกว่า self-locking เพื่อช่วยให้แต่ละชิ้นส่วนนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือขั้นตอนการตรวจเช็คใดๆ เพิ่มเติม หรืออาจเพิ่มจุดสังเกตุบนชิ้นงานสำหรับการประกอบ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน

DFM and DFA 004

  • พยายามออกแบบโดยใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน และเลือกชิ้นส่วนขนาดเดียวกันให้มากที่สุด หรือที่เรียกว่า Standardize

DFM and DFA 005

  • ทำให้ทุกชิ้นส่วนนั้นเรียบง่าย เพื่อป้องกันความยุ่งยากในการประกอบ เช่น ชิ้นส่วนพันกันเอง หรือชิ้นส่วนใด ชิ้นส่วนหนึ่ง สามารถติดไปกับอีกชั้นส่วนได้ (tangle/stick)

DFM and DFA 006

  • แยกความแตกต่างของชิ้นส่วน คนละชิ้นที่รูปร่างคล้ายกัน ด้วยอะไรที่สังเกตุง่าย เช่น การแยกด้วยสี หรือ การใส่ตัวอักษรใดๆ บนชิ้นส่วน

DFM and DFA 007

สำหรับวันนี้จะขอพูดถึง 7 แนวทางแรกก่อน แล้วบทความต่อไป (การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 2) จะพูดถึงอีก 7 แนวทางที่เหลือ ติดตามอ่านกันนะคะ

และติดตามอ่าน เทคนิคในการออกแบบของ DFA และ DFM และรวมไปถึงข้อแนะนำของชิ้นส่วนที่ออกแบบ สำหรับผลิตด้วยวิธีการต่างๆ ได้ที่นี่ การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 3 และ การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ DFM และ DFA ตอน 4 (จบ) ค่ะ

รวมรวมจากบทวิจัยของ : Ken Youssefi, UC Berkeley