เทคนิคการสร้างใบพัด 3D Blade ด้วย Catia V5

เราจะทำการสร้างใบพัด ตามรูปด้านล่างนะคะ มาเริ่มกันเลยค่ะ

Fan blade CATIA V5

ขั้นที่ 1 : หลังจากสร้างแกนกลางของใบพัด ให้ทำการสร้างฐานของใบพัด โดยสร้างที่ผิวล่างของแกนกลาง ตามรูป

 large

ขั้นที่ 2 : สร้างจุดบนขอบของผิวบนแล้วกำหนดระยะห่างตามรูป large-2

ขั้นที่ 3 : สร้างเส้น 3D ระหว่างจุดที่สร้างไว้ในขั้นที่ 1 และ 2 และเลือก support เป็น face ตามรูป

 large-3

ขั้นที่ 4 : เปลี่ยนไปที่ GSD Workbench

large-4

ขั้นที่ 5 : Extrude เส้น ตามแนวเพลน  ZX large-5

ขั้นที่ 6 : สร้าง sketch บนเพลน XY ตามรูป

large-6 

ขั้นที่ 7 : วาดรูปหน้าตัดของใบพัด โดยให้จุด end point เป็นจุดเดียวกับ (coincident) ขอบของแกนกลางตามรูป

large-7 

ขั้นที่ 8 : ออกจาก Sketch

ขั้นที่ 9 : ทำการ Extrude sketch โดยกำหนด direction หรือทิศทางเป็นเพลน XY

large-8

ขั้นที่ 10 : ทำการ split ตามรูป (split หรือแยก extrude 1 ที่สร้างในขั้นที่ 5 ด้วย extrude 2 ที่สร้างในขั้นที่ 9) large-9

ขั้นที่ 11 : ซ่อน extrude 2 ที่สร้างในขั้นที่ 9

large-10 

ขั้นที่ 12 : เปลี่ยนกลับไปที่ mechanical part design workbench large-11

ขั้นที่ 13 : Insert->surface based features->thick surface

large-12

ขั้นที่ 14 : ใส่ค่าความหนาหรือ thickness

large-13 

ขั้นที่ 15 : Tools->hide->all surfaces

large-14 

ขั้นที่ 16 : เลือก circular pattern

large-15

ขั้นที่ 17 : ปรับ parameters ในการทำ circular pattern ตามรูป

large-16 

ขั้นที่ 18 : เท่านี้ก็จะได้ใบพัด 3D ตามที่ต้องการ

large-17 

ที่มา : grabcad.com