รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC ตอน 9 (จบ)

มีคนถามความหมายคำนู้น คำนี้ มาเยอะค่ะ ก็เลยคิดว่า รวบรวมมาให้ดูและเพื่อเป็นอ้างอิงกันซะเลย “รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC” งานนี้น่าจะหลายตอนเลย กว่าจะจบทุกคำ จะเขียนโดยเรียงจาก A-Z ไปเรื่อยๆ ความหมายเขียนจากความเข้าใจของ Design Engineer Life นะคะ ถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหน แจ้งได้เลยนะคะ อยากเพิ่มลด คำไหนก็แจ้งมาได้ค่ะ จะได้ช่วยกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มาเริ่มกันดีกว่าค่ะ

glossary

บทความในชุดนี้มี 9 ตอนดังนี้

U

Unite : คือ การรวมกัน เป็นรูปแบบหนึ่งของ Boolean operation (Boolean operation เป็นการ +, – หรือรวม object มากกว่า 1 ขึ้นไป โดยมีหลักการแบบเดียวกับ set เช่น union, intersect, Boolean operation เป็นพื้นฐานสำคัญของ solid modeling แต่ละโปรแกรมอาจเรียกชื่อแตกต่างกัน แต่วิธีการทำงานและผลลัพธ์จะออกมาเหมือนกัน

UCS (user coordinate system) : ระบบการกำหนดตำแหน่งหรือ coordinateในระบบของ CAD มีชื่อเรียกว่า Cartesian coordinate system เป็นการกำหนดตำแหน่งโดยอ้างจากแกน X, Y, Z ที่จุดตัดของทั้ง 3 แกนคือจุด (0,0,0) หรือเรียกว่า origin โดยที่ UCS สามารถมีได้หลายค่า และสามารถกำหนด X,Y,Z รวมทั้งทิศทางได้ตามที่ผู้ใช้กำหนด ค่าตั้งต้นตามปกติของระบบของ CAD จะกำหนด UCS ให้สอดคล้องกับ WCS หรือ world coordinate system

V

Variational geometry : เป็นความสามารถของ 2D และ 3D modeling สำหรับการกำหนดขนาด dimensions และ constraints ให้มีความสัมพันธ์กัน เพราะแต่ละตัวแปร เชื่อมโยงกันโดยสมการทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับส่วนใดส่วนหนึ่ง จะมีผลไปที่ส่วนอื่นด้วย ถ้าเป็น 3D ก็จะทำให้รูปร่างสุดท้ายของ 3D modeling เปลี่ยนไป (นี่เป็น concept ของ Parametrics)

Vector data : เป็นวิธีในการกำหนด object ต่างๆ ของกราฟฟิกทั้ง 2D และ 3D เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง วงกลม สี่เหลี่ยม และอื่นๆ ในรูปแบบของเวกเตอร์ ซึ่งวิธีนี้จะมี concept ตรงข้ามกับการกำหนดในแบบ raster data

Viewing and markup software : เป็น software ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ใช้ CAD สามารถดูข้อมูลของการออกแบบทั้ง drawing, 3D modeling และสามารถวัดขนาดต่างๆ เพิ่มเติมคอมเม้นต์ และ โน๊ต ต่างๆ ลงไปในไฟล์ได้ Software ประเภทนี้มีการใช้ข้อมูลทั้งในแบบ CAD (vector) และ graphics (raster) ตัวอย่าง software ประเภทนี้ เช่น DWG viewer, eDrawings Viewer, JT viewer เป็นต้น

W

Wireframe : เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงผลของ 3D โดยการแสดงผลแบบนี้มักจะพบในซอฟต์แวร์รุ่นเก่าๆ ซึ่งจะเก็บข้อมูลของแบบจำลองเฉพาะ เส้นขอบ(ทั้งเส้นตรงและเส้นโค้ง) และพิกัดของจุด การแสดงผลแบบนี้ทำได้รวดเร็ว แต่ภาพที่ได้จะดูค่อนข้างยาก ว่าแสดงผล อยู่ในมุมมองใด นอกจากนี้ยังมี

  • Surface modeling การแสดงผลแบบนี้จะคล้ายกับการนำผืนผ้าสี่เหลี่ยมซึ่งถือเป็น 1 ผิวหน้า (face) มาเย็บต่อ ๆ กัน จะได้เป็นพื้นผิว (surface) บาง คล้ายเปลือกนอก การเก็บข้อมูลแบบนี้จะเก็บข้อมูล เส้นขอบ พิกัดของจุด และข้อมูลของขอบผิวที่ติดกัน
  • Solid modeling ข้อมูลแบบจำลอง 3 มิติ แบบนี้จะถูกเก็บในลักษณะของ ลำดับของการนำรูปทรงตันพื้นฐาน (Solid Primitives) เช่น ก้อนลูกบาศก์, ลูกกลม, ทรงกระบอก, ลิ่ม, ปิรามิด ฯลฯ มาสร้างความสัมพันธ์กันด้วย Boolean Operator เช่น union (รวมกัน), subtract (ลบออก), intersection (เฉพาะส่วนที่ซ้อนทับกัน) และ difference (เฉพาะส่วนที่ไม่ทับกัน) เพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ รูปทรงที่ใช้วิธีนี้สร้างจะมีความถูกต้องสูง เนื่องจากใช้วิธีการทำ Boolean Operation เท่านั้นซึ่งเป็นวิธีที่ธรรมดาและโครงสร้างของข้อมูลก็ไม่ซับซ้อน

WCS (world coordinate system) : ระบบการกำหนดตำแหน่งหรือ coordinateในระบบของ CAD มีชื่อเรียกว่า Cartesian coordinate system เป็นการกำหนดตำแหน่งโดยอ้างจากแกน X, Y, Z ที่จุดตัดของทั้ง 3 แกนคือจุด (0,0,0) หรือเรียกว่า origin โดยที่ WCS คือ ระบบของการกำหนดตำแหน่งที่มิทศทางตามกฎมือขวา right hand rules และ origin อยู่ที่จุดตัดของ 3 แกนเท่านั้น

ครบแล้วค่ะ A-Z แต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็จะมาเพิ่มให้เรื่อยๆ นะคะ

ที่มาบางส่วนของศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากที่นี่ microsystemsgeorgia.com