รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC ตอน 8

มีคนถามความหมายคำนู้น คำนี้ มาเยอะค่ะ ก็เลยคิดว่า รวบรวมมาให้ดูและเพื่อเป็นอ้างอิงกันซะเลย “รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC” งานนี้น่าจะหลายตอนเลย กว่าจะจบทุกคำ จะเขียนโดยเรียงจาก A-Z ไปเรื่อยๆ ความหมายเขียนจากความเข้าใจของ Design Engineer Life นะคะ ถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหน แจ้งได้เลยนะคะ อยากเพิ่มลด คำไหนก็แจ้งมาได้ค่ะ จะได้ช่วยกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มาเริ่มกันดีกว่าค่ะ

glossary

บทความในชุดนี้มี 9 ตอนดังนี้

S

SAT (Standard ACIS Text) : คือนามสกุลของไฟล์ CAD แบบ 3D solid geometry ภายใต้มาตรฐานของ ACIS ที่พัฒนาโดยบริษัท Spatial Technology Corp.

SLA (Stereo lithography) : เป็นเทคโนโลยีแรกของ Rapid Prototype เริ่มมีในปี 1987 พัฒนาโดย 3D Systems Inc. หลักการการทำงานคือ ยิง laser ไปที่ของเหลวเพื่อให้ของเหลวแต่ละชั้นแข็งตัว ของเหลวที่ใช้คือ Liquid Photopolymer (Resin) ชิ้นงานที่ได้จากวิธีการนี้มีความเที่ยงตรงสูง ค่าเครื่องจักและค่าดูแลรักษาก็สูงไปด้วย

SLS (Selective Laser Sintering) เทคโนโลยีนี้มีหลักการทำงานคือยิง laser ไปที่วัสดุที่เป็นผง เพื่อทำให้วัสดุหลอมละลายและเกาะตัวกันในแต่ละชั้น วัสดุที่ใช้คือ nylon, polymer, metal powder ชิ้นงานที่ได้จากวิธีการนี้มีความเที่ยงตรงสูง ค่าเครื่องจักและค่าดูแลรักษาก็สูงเช่นกัน

[[[ เทคโนโลยีของ Rapid prototype นอกจาก SLA และ SLS ยังมี

  • FDM (Fused Deposition Modeling) เทคโนโลยีนี้มีหลักการทำงานคือฉีดพลาสติกที่ถูกหลอมละลายผ่าน nozzle เข้าไปในเครื่อง และทำการสร้างชิ้นงานขึ้นมาทีละชั้น วัสดุที่ใช้คือ thermoplastic หลายประเภทเช่น ABS, PC, PPSF ชิ้นงานที่ได้จากวิธีการนี้จะมีความแข็งแรงสูง ทนต่อความชื้นและความร้อนได้ดี
  • MJM (Multi Jet Modeling) เทคโนโลยีนี้มีหลักการทำงานคือทำการฉีด resin เหลวทีละชั้นพร้อมกับฉายแสง UV เข้าไปด้วยเพื่อทำให้ resin แต่ละชั้นแข็งตัว ชิ้นงานที่ผลิตด้วยวิธีการนี้สามารถที่จะทำให้มีรายละเอียดของชิ้นงานที่ซับซ้อนได้ นอกจากนี้ชิ้นงานที่ออกมายังมีคุณภาพผิวที่ดี และสามารถทำชิ้นงานที่มีความโปร่งใส (Transparency) ได้อีกด้วย
  • 3DP (3D Printing) เทคโนโลยีนี้มีหลักการทำงานคือทำการฉีดน้ำยาเชื่อมประสานเข้าไปที่ผงวัสดุ เพื่อทำให้ผงวัสดุแต่ละชั้นเกาะตัวกันสร้างเป็นรูปร่างขึ้นมา วิธีการนี้สามารถผลิตชิ้นงานให้มีหลายสีได้ ด้วยการผสมสีที่เป็นแม่สีเข้าไปที่น้ำยาเชื่อมประสานก่อนที่จะทำการฉีดเข้าไปยังผงวัสดุ ทำให้ชิ้นงานที่ได้มีสีใกล้เคียงกับชิ้นงานที่ได้ทำการออกแบบไว้ วิธีการนี้สามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและราคาวัสดุก็มีราคาถูก แต่ชิ้นงานที่ได้จากวิธีการนี้จะค่อนข้างเปราะ ]]]

Solid modelling : ข้อมูลแบบจำลอง 3 มิติ แบบนี้จะถูกเก็บในลักษณะของ ลำดับของการนำรูปทรงตันพื้นฐาน (Solid Primitives) เช่น ก้อนลูกบาศก์, ลูกกลม, ทรงกระบอก, ลิ่ม, ปิรามิด ฯลฯ มาสร้างความสัมพันธ์กันด้วย Boolean Operator เช่น union (รวมกัน), subtract (ลบออก), intersection (เฉพาะส่วนที่ซ้อนทับกัน) และ difference (เฉพาะส่วนที่ไม่ทับกัน) เพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ รูปทรงที่ใช้วิธีนี้สร้างจะมีความถูกต้องสูง เนื่องจากใช้วิธีการทำ Boolean Operation เท่านั้นซึ่งเป็นวิธีที่ธรรมดาและโครงสร้างของข้อมูลก็ไม่ซับซ้อน

STEP (Standard for the Exchange of Product model data) : เป็นนามสกุลของไฟล์กลาง ที่มีมาตรฐานของไฟล์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง CAD หลายระบบทั้ง 2D และ 3D, STEISO 10303P อยู่ภายใต้ ISO 10303

Surface modelling : จะคล้ายกับการนำผืนผ้าสี่เหลี่ยมซึ่งถือเป็น 1 ผิวหน้า (face) มาเย็บต่อ ๆ กัน จะได้เป็นพื้นผิว (surface) บาง คล้ายเปลือกนอก การเก็บข้อมูลแบบนี้จะเก็บข้อมูล เส้นขอบ พิกัดของจุด และข้อมูลของขอบผิวที่ติดกัน

Swept surface : เป็นเทคนิคการสร้างพื้นผิวโดยการกวาดของพื้นผิวตามรูปแบบของ profile ไปตามทางวิ่ง หรือ rail curve ที่กำหนดไว้

T

Tool path : เส้นทางเดินของมีดกัด ด้านล่างคือ ตัวอย่างของไฟล์เส้นทางเดินมีด นามสกุล .cls

10 TOOL PATH/P2,TOOL,T2
20 TLDATA/MILL,0.3750,0.0000,1.0000,0.0000,0.0000 30 MSYS/0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 0.0000000,0.00000000.000000,1.000000,0.0000000 40 PAINT/PATH
50 PAINT/SPEED,5
60 PAINT/TOOL,FULL,1
70 PAINT/COLOR,1
80 RAPID
90 GOTO/-0.2875,3.2861,0.5000
100 PAINT/COLOR,3
110 FEDRAT/IPM,10.0000
120 GOTO/0.0000,3.2861,0.5000
130 GOTO/6.0000,3.2861,0.5000
140 PAINT/COLOR,1
150 RAPID,
160 GOTO/6.0000,3.3361,0.5500
170 PAINT/SPEED,10
180 PAINT/TOOL,NOMORE
190 END-OF-PATH

รอหมวดตัวอักษรที่เหลือในบทความต่อๆ ไปนะคะ

ที่มาบางส่วนของศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากที่นี่ microsystemsgeorgia.com