รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC ตอน 6

มีคนถามความหมายคำนู้น คำนี้ มาเยอะค่ะ ก็เลยคิดว่า รวบรวมมาให้ดูและเพื่อเป็นอ้างอิงกันซะเลย “รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC” งานนี้น่าจะหลายตอนเลย กว่าจะจบทุกคำ จะเขียนโดยเรียงจาก A-Z ไปเรื่อยๆ ความหมายเขียนจากความเข้าใจของ Design Engineer Life นะคะ ถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหน แจ้งได้เลยนะคะ อยากเพิ่มลด คำไหนก็แจ้งมาได้ค่ะ จะได้ช่วยกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มาเริ่มกันดีกว่าค่ะ

glossary

บทความในชุดนี้มี 9 ตอนดังนี้

N
NC (Numerical Control) : การควบคุมการเคลื่อนที่ การทำงานของเครื่องจักร โดยการป้อนคำสั่ง ที่ประกอบด้วยตัวหนังสือและตัวเลข

NURBS (Non Uniform Rational B-Spline) :  คือพื้นผิว หรือ surface ที่เกิดจากการคำนวน หาความโค้งโดยผ่านจุดควบคุมอย่างน้อย 3 จุด โดย curve หลายๆ เส้นจะเชื่อมต่อกันขึ้นเป็นพื้นผิว NURBS surface เกิดจากเส้นโค้งมากกว่า 1 เส้น วางในคนละทิศทาง (ทิศ U และ V) โดยที่เส้นโค้งเหล่านี้ จะถูกกำหนดความโค้งด้วยดีกรีของสมการ ตั้งแต่ 1 คือเส้นตรง และตั้งแต่ 2 ขึ้นไป surface ที่สร้างด้วยคุณลักษณะ NURBS จะมีลักษณะเด่นในเรื่องของ ความแม่นยำ และการสร้างความโค้งมน

Nonlinear finite element analysis : คือเทคนิคการวิเคราะห์ของ finite element เมื่อ วัสดุ geometry โหลด หรือ load รวมไปถึงขอบเขตและเงื่อนไขต่างๆ ไม่อยู่ในแนวตรง หรือ straight-line behavior

NC programming (Numerical Control programming) : การเขียนคาํสั่ง (Instruction) ต่างๆ ส่งไปยังเครื่องจักร CNC ให้ทำงานตามที่เราต้องการ เช่น สั่ง ให้ Tool เคลื่อนท่ีเป็นเส้นตรง หรือเส้นโค้ง หรือสั่งให้ Spindle หมุน , หยุดหมุน, เปิด-ปิดน้ำหล่อเย็น และอื่นๆ NC Program มีลักษณะเหมือน โปรมแกรมของคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป คือ ประกอบไปด้วยหลายๆ Block โดยท่ีแต่ละ Block ประกอบไปด้วยหลายๆ คำสั่งและในแต่ละ คำสั่ง ก็จะประกอบไปด้วย Address ซึ่งจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข (Numerical Value) และ เครื่องหมาย (Symbol) ต่างๆ

ตัวอย่างของ NC Program

คำสั่งNC Program คำอธิบาย หมายเหตุ
% 0001 สัญลักษณ์เริ่มโปรแกรม
และชื่อโปรแกรม 0001
 ส่วนหัวโปรแกรม
N10  G17 T1 M6 ทำงานระนาบ XY  เปลี่ยนเป็นใช้ Tool หมายเลข 1
N20  G0  X0  Y0  Z50 วิ่งด้วยความเร็วมาที่ X0  Y0  Z50
N30  G0  X10  Y10  Z5            S1200 M3  M8 วิ่งด้วยความเร็วมาที่ X0  Y0  Z5 ใช้สปินเดิล 1200 rpm เปิดน้ำหล่อเย็น
N40  G1  X10  Y10 Z-2  F80 กัดชิ้นงานไปยังตำแหน่ง X10  Y10 Z-2 ด้วยฟีด 80 mm/mim  ส่วนตัวโปรแกรม
N50  G1 X100 Y100 Z-2 F80 กัดชิ้นงานไปยังตำแหน่ง  X100 Y100 Z-2 ด้วยฟีด 80 mm/mim
N60  G0  Z100 ยกทูลขึ้นด้วยความเร็วไป Z100 ส่วนท้ายโปรแกรม
          M30 จบโปรแกรม
           % สัญลักษณ์จบโปรแกรม  

O

OpenGL (Open Graphics Library) : เป็นโปรแกรมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงาน graphics โดยเฉพาะอย่างยิ่ง graphics ในรูปแบบของ มิติ ซึ่งพัฒนาโดย บริษัท ซิลิคอน กราฟฟิกส์ (Silicon Graphics) ในปัจจุบันนี้ OpenGL ได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐาน ของโปรแกรมทาง graphics ที่ใช้กันทั่วไป OpenGL จะคล้ายคลึงกับการใช้งาน DirectX 3D ของไมโครซอฟต์ Microsoft องค์ประกอบโดยรวมของ OpenGL จะประกอบด้วยไลบรารี library กลุ่มใหญ่ๆ อยู่ กลุ่ม ได้แก่ GL GLU และ GLUT

รอหมวดตัวอักษรที่เหลือในบทความต่อๆ ไปนะคะ

ที่มาบางส่วนของศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากที่นี่ microsystemsgeorgia.com