รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC ตอน 5

มีคนถามความหมายคำนู้น คำนี้ มาเยอะค่ะ ก็เลยคิดว่า รวบรวมมาให้ดูและเพื่อเป็นอ้างอิงกันซะเลย “รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC” งานนี้น่าจะหลายตอนเลย กว่าจะจบทุกคำ จะเขียนโดยเรียงจาก A-Z ไปเรื่อยๆ ความหมายเขียนจากความเข้าใจของ Design Engineer Life นะคะ ถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหน แจ้งได้เลยนะคะ อยากเพิ่มลด คำไหนก็แจ้งมาได้ค่ะ จะได้ช่วยกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มาเริ่มกันดีกว่าค่ะ

glossary

บทความในชุดนี้มี 9 ตอนดังนี้

K

Kinematics : เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ ท่ีเก่ียวข้องกับ ตําแหน่ง ความเร็ว และความเร่งของวัตถุ โดยไม่มีแรงกระทำมาเกี่ยวข้อง มีการพิจารณา 2 กรณีคือ Inverse kinemetics การวิเคราะห์การเคลื่อนที่และทิศทาง ของวัตถุ จากจุดเริ่มไปยังตำแหน่งปลาย และ Reverse kinimetics การวิเคราะห์การเคลื่อนที่และทิศทาง ของวัตถุ จากตำแหน่งปลาย กลับมาที่จุดเริ่มต้น

L

Linear Interpolation : คือฟังก์ชั่นในการหาและสร้างจุดระหว่างตำแหน่งที่กำหนดในแนวเส้นตรง

Lofted surface : คือผิวหรือ surface ที่สร้างมาจาก cross section หลายๆอัน

Loop : คือการวนรอบการทำงานของโปรแกรมตามจำนวนรอบที่กำหนด

M

Machine Code : คือรหัสของคอมพิวเตอร์

Machining Center : เครื่องจักรเป็นแบบอัติโนมัติ (Numerically Controlled) ที่สามารถทำงานได้หลายอย่าง เช่น เจาะ drilling, รีมมิ่ง reaming, ทำเกลียว tapping, กัด milling, คว้านรู boring, และยังสามารถกัดงานได้ในหลายๆ แกน Machining Center มีทั้งแบบ Horizonal หรือเครื่องในแนวนอนอ และ Vertical หรือเครื่องในแนวตั้ง

Machine Tool : เครื่องจักรที่ใช้ในการสร้าง หรือ เปลี่ยนรูปร่างของโลหะ หรือ วัสดุอื่นๆ

Macro : เป็นคำสั่งที่เกิดจากการใช้คำสั่งพื้นฐานๆ หลายคำสั่ง เพื่อทำงานอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น เขียน Macro สำหรับการปาดหน้า เมื่อเขียนแล้วสามารถเซฟเก็บไว้ และเรียกมาใช้งานได้อีก, G65 เป็นการเรียก Marco โปรแกรมมาใช้งาน, G67 เป็นยกเลิก Macro โปรแกรม

ตัวอย่าง Macro
O0002
G90 G1 Z0 F30
Z#Z F5 (การกัดงานด้วยความลึกหลายระดับ)
G91Y#Y F10
G90 G0 Z0.1

ตัวอย่างการเรียกใช้ Macro
:Main Program
G90 G0 X1 Y1 Z0.1
G65 P0002 L1 Y1 Z.25
G90 G0 X2.5 Y1
G65 P0002 L1 Y1.5 Z.5
G90 G0 X4 Y1
G65 P0002 L1 Y2 Z.25
G90 G0 X5.5 Y1
G65 P0002 L1 Y1.5 Z.5
G90 G0 X7 Y1
G65 P0002 L1 Y1 Z.25
:End program

MRP II (Manufacturing Resource Planning) : ระบบที่ช่วยบริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งโปรแกรมจะช่วยบริหารจัดการ ควบคุมตั้งแต่ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผน ฝ่ายผลิต ฝ่ายสินค้าคงคลัง ฝ่ายบัญชีต้นทุนการผลิต โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงกันทั้งองค์กรเป็นระบบ การวางแผนเกี่ยวกับความต้องการใช้วัตถุดิบ (MRP) จะเชื่อมโยงกับ BOM หรือ Bill of Material ทำให้สามารถคำนวณจำนวณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต จากการสั่งซื้อ (Order) ของลูกค้า เพื่อจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบในปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่งผลให้ต้นทุนขององค์กรลดลง และทำให้ปริมาณคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป ประกอบด้วยระบบต่างๆ

MDI (Manual Data Input) : เป็นโหมดการทำงานของเครื่องที่ผู้ใช้สามารถป้อนคำสั่ง หรือเขียนโปรแกรมที่ต้องการได้

Meshing : คืออการแบ่งผิว surface หรือ geometry เป็นส่วนเล็กๆ หรือ grip เพื่อใช้ในงาน FEA (finite element analysis)

Mirror : คือฟังก์ชั่นหรือคำสั่งในโปรแกรม CAD ทั้ง 2D และ 3D ที่ใช้ในการสร้าง object ที่ตรงข้ามกับ object ต้นแบบ (object ที่ได้เหมือนกับของในกระจก ของ object ต้นแบบ)

MTB (Machine Tool Builder) : ระบบสร้างตัวขับเคลื่อนเครื่องจักร

รอหมวดตัวอักษรที่เหลือในบทความต่อๆ ไปนะคะ

ที่มาบางส่วนของศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากที่นี่ microsystemsgeorgia.com