รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC ตอน 4

มีคนถามความหมายคำนู้น คำนี้ มาเยอะค่ะ ก็เลยคิดว่า รวบรวมมาให้ดูและเพื่อเป็นอ้างอิงกันซะเลย “รวมศัพท์เทคนิค CAD/CAM/CNC” งานนี้น่าจะหลายตอนเลย กว่าจะจบทุกคำ จะเขียนโดยเรียงจาก A-Z ไปเรื่อยๆ ความหมายเขียนจากความเข้าใจของ Design Engineer Life นะคะ ถ้ามีผิดพลาดอะไรตรงไหน แจ้งได้เลยนะคะ อยากเพิ่มลด คำไหนก็แจ้งมาได้ค่ะ จะได้ช่วยกันเรียนรู้ไปเรื่อยๆ มาเริ่มกันดีกว่าค่ะ

glossary

บทความในชุดนี้มี 9 ตอนดังนี้

H
Hard Copy : คือเอกสาร หรือ drawing ที่พริ้นต์ออกมา

Hardware : คืออุปกรณ์ส่วนต่างๆ ที่จับต้องได้ของคอมพิวเตอร์

I

Incremental Dimensioning : คือระบบการบอกขนาดโดยอ้างอิงจากจุดก่อนหน้า เช่น จุดก่อนหน้าคือ (5,5) ถ้ากำหนดจุดใหม่คือ (5,5) จะหมายถึงจุดใหม่ที่เพิ่งกำหนดจะห่างจากจุดแรกในแนวแกน X 5 และ ห่างจากจุดแรกในแนวแกน Y 5 ถ้าคิดเป็นตำแหน่งในระบบ Absolute จุดแรกคือ (5,5) จุดที่ 2 คือ (10,10) การบอกตำแหน่งแบบ Incremental นั้นไม่ค่อยดีนัก เพราะถ้ามีตำแหน่งใดผิดพลาดไป ตำแหน่งที่เกิดหลังจากนั้นจะผิดพลาดทั้งหมด ต่างกับแบบ Absolute ที่อ้างอิงจาก (0,0)

ISV (Independent Software Vendor) : คือบริษัทที่มีบริการขาย software ไม่มีการขาย hardware

IGES (Initial Graphics Exchange Specification) : คือนามสกุลไฟล์กลางที่ถูกสร้างขึ้นมา (Neural file format) เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง CAD 2 ระบบ หรือ software คนละตัว IGES มีรูปแบบการเก็บข้อมูลเป็นแบบ vertor

Interference checking : คือขั้นตอนในการตรวจสอบการตัดกัน ชนกัน หรือ intersect ของ object หรือ geometry ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ใช้มากเมื่อชิ้นงานมีการเคลื่อนที่ จึงต้องมีการตรวจสอบหา interference

Interpolation : คือฟังก์ชั่นในการหาและสร้างจุดระหว่างตำแหน่งที่กำหนด

ISO (International Standards Organization) : คือองค์กรระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรฐาน มีสมาชิกจากหลายๆ ประเทศทั่วโลก และสมาชิกก็แบ่งเป็นระดับๆ แตกต่างกันไปอีก องค์กรจะออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม มาตรฐานที่ออกมาเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standard) ใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9000 และ ISO 14000 ซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรชนิดใดขนาดใหญ่ หรือ เล็ก ผลิตสินค้า หรือ ให้บริการอะไร

J

Jig : อุปกรณ์ช่วยในกำหนดตำแหน่งบนชิ้นงาน จับยึดชิ้นงานและยังเป็นตัวนำทางของเครื่องมือตัด (Cutting Tools) เช่น ในการเจาะรู หรือคว้านรู  โดยปกติแล้วจิ๊กจะมีปลอกนำทางซึ่งอัดติดแน่นอยู่เสมอ ปลอกนำทางนี้จะทำด้วยเหล็กพิเศษที่ผ่านการชุบแข็งมาแล้ว และจะเป็นตัวที่ใช้สำหรับนำทางในการเจาะรูของดอกสว่านหรือนำทางเครื่องมือตัดอื่น ๆ จะมีอีกอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คล้าย Jig นั่นก็คือ Feature ความหมายของ Jig & Fixture คือ เครื่องมือสำหรับงานในอุตสาหกรรมซึ่งถูกนำมาใช้สำหรับการผลิตชิ้นงานที่เที่ยงตรงเหมือนกันทุก ๆ ชิ้น ความสัมพันธ์และตำแหน่งที่ถูกต้องระหว่าง Jig & Fixture กับชิ้นงาน จะต้องถูกรักษาให้คงเดิมอยู่ตลอดเวลา Jig & Fixture ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อการยึดจับ รองรับ และกำหนดตำแหน่งชิ้นงานทุกๆ ชิ้น เพื่อให้แน่ใจว่า ในการเจาะรู หรือ การตกแต่งด้วยวิธีอื่นๆ จะได้ตรงตำแหน่งเดิม หรือขนาดตามรายละเอียดที่กำหนดมา ทุกประการ

รอหมวดตัวอักษรที่เหลือในบทความต่อๆ ไปนะคะ

ที่มาบางส่วนของศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากที่นี่ microsystemsgeorgia.com