การสร้าง Block ไว้ใช้งานใน SolidWorks

ในการทำ drawing ของ SolidWorks เราสามารถสร้าง blocks เอาไว้ใช้งานได้ โดยสามารถสร้างจาก sketch เดียวหรือหลายๆ sketch แล้วทำการเชื่อมโยง block เข้าด้วยกัน

ในบทความนี้เราจะมาทำ block หลายๆอัน แล้วทำการเชื่อมโยงแต่ละ block เข้าด้วยกันบน drawing มาเริ่มกันเลย

1

สร้าง drawing ใหม่

จากนั้นทำการสร้างวงกลม 2 วงที่ร่วมศูนย์กันบน drawing ด้วยคำสั่ง circle ใน sketch

2

จากนั้นเลือก Tools > Block > Make

3

Block property manager จะแสดงขึ้นที่ด้านซ้ายของหน้าจอ จากนั้นทำตามขึ้นตอนดังนี้

  • เลือกวงกลมทั้งสองที่วาดไว้ ทั้งสองจะโชว์ที่ช่องสีฟ้า
  • จากนั้นทำการเพิ่มจุดโดยเลือก Insertion point
  • ลากลูกศรสีดำที่โชว์ขึ้นไปที่จุดศูนย์กลางของวงกลม
  • ลากลูกศรสีฟ้าที่โชว์ขึ้นไปที่จุดศูนย์กลางของวงกลม
  • เลือก OK

4
5

ตอนนี้ blocks อันแรกเสร็จแล้ว

ขั้นต่อไปเราจะทำการสร้าง block อันต่อไป โดยสร้าง sketch ที่มีรูปร่างตามรูปด้านล่าง โดยไม่ต้องทำการกำหนดขนาดก็ได้เพราะเราต้องการสร้างรูปร่างคร่าวๆเท่านั้น และอีกอย่างเราก็สามารถแก้ไขที่หลังได้ถ้าต้องการ

6

ใช้วิธีเดียวกันกับที่สร้าง block อันแรก (วงกลมที่ร่วมศูนย์กัน) มาสร้างอีก sketch เลือกจุดปลายแหลมด้านล่างคือ Insertion Point

ตอนนี้ blocks อันที่สองก็เสร็จแล้ว (รูปห้าเหลี่ยม) จากนั้นลาก block อันแรกแล้วกำหนดให้จุดศูนย์กลางของ block แรก coincident หรือร่วมจุดกับจุดปลายแหลมด้านล่างของ block ที่สอง ตามรูปด้านล่าง

7

เลือก Tools > Block > Insert แล้วเลือก block อันแรกที่สร้างไว้จากลิสต์ที่โชว์ขึ้นมา เราสามารถลาก block ที่เราสร้างไปยังตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการ

8

ลาก block แรกไปที่ จุดปลายแหลมด้านล่างของ block ที่สอง ตามรูปด้านล่าง

9

เลือก block ที่สอง เลื่อน Parameters box ที่อยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอลงมาเรื่อยๆ แล้วเลือกที่ Lock Angle

10

จากนั้นเลือกเส้นตรงตามรูปด้านล่าง แล้วเลือก horizontal (block ที่เราสร้างก็จะ คล้ายๆจักรยานแล้ว)

11

จากตัวอย่างจะเห็นว่าการสร้างและจัดการ block ใน SolidWorks นั้นง่ายและสะดวกมาก เราสามารถจัดการกับ block ที่สร้างจากหลายๆ entities เหมือนจัดการกับ entities เดียว รวมไปถึงการกำหนดตำแหน่งหรือ constrained กับ block อื่นๆก็ทำได้ง่ายเช่นกัน นอกจากนี้เราก็ยังสามารถทำการระเบิด block ออกมาด้วยคำสั่ง Explode Blocks ให้กลับมาเป็นวัตถุหรือ entities เดี่ยวๆได้อีกครั้ง

เรียบเรียงจากที่มา : www.3dengr.com