การทำ Pattern ใน Pro/Engineer Wildfire

บทความนี้เป็นการอธิบายวิธีการใช้งานคำสั่ง Rectangular pattern โดยการใช้ linear pattern dimension ใน Pro/Engineer Wildfire สามารถ download file เพื่อใช้ใน tutorial นี้ได้ที่นี่ (ProE file: dimension pattern linear start.prt)

  1. เปิด file ที่ได้ download มา (dimension_pattern_linear_start.prt)
  2. เลือก Hole feature ที่ต้องการจะทำเป็น pattern จากนั้นกด RMB ค้างไว้เพื่อเป็นการเปิด context menu ขึ้นมาใช้งานแล้วทำการเลือก pattern command จากคำสั่งที่แสดงขึ้นมาบน context menu ตามรูปด้านล่าง

pro-eng-dim_pattern_linear_Rmenu

  1. Pattern dashboard จะแสดงขึ้นที่บริเวณ message area จะเห็นว่าประเภทของ dimension แบบ pattern จะถูกกำหนดไว้เป็นค่า default และ dimension ของ hole feature จะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราได้ทำการเลือกเป็น 1st direction หรือทิศทางแรก

pro-eng-dim_pattern_linear_dimension-1

  1. เลือก Dimension ที่เป็นสีแดงตามรูปด้านล่างเพื่อกำหนดเป็น 1st direction แล้วใส่ค่า increment value (หรือค่าของความห่างของ feature ที่ต้องการในการสร้าง pattern) ในที่นี้กำหนดเป็น 20 และกด Enter

pro-eng-dim_pattern_linear_dimension-2

จะเห็น Pattern ที่กำลังจะถูกสร้างแสดงเป็นสีดำในขั้นตอน preview

  1. ขั้นตอนต่อไปเป็นการกำหนด 2nd direction ในการทำ pattern โดยเลือกที่ช่อง selected items ที่อยู่ใน pattern dashboard
  2. ทำตามขั้นตอนที่ 4 อีกครั้งเพื่อทำการกำหนดค่าของ 2nd direction ตามรูปด้านล่าง

pro-eng-dim_pattern_linear_1dir

จะได้ Pattern ตามรูปด้านล่าง

pro-eng-dim_pattern_linear_done

  1. ต่อไปทำการเพิ่มจำนวนของ instances ที่ต้องการสร้างเป็น pattern feature ทำได้โดยการเปลี่ยนจำนวนของ 1st และ 2nd direction ใน pattern dashboard เป็น 14 x 9 เพื่อสร้างเป็น pattern แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

pro-eng-dim_pattern_linear_2dir-p

  1. เลือกที่ปุ่ม check mark ที่อยู่ใน pattern dashboard เพื่อทำการยืนยันการเปลี่ยนแปลงและทำการสร้าง pattern ที่ต้องการตามรูปด้านล่าง

pro-eng-dim_pattern_linear_14x9

 

ที่มา: proengineertips