การใช้งาน Expression ใน Unigraphics

Expression ถือว่าเป็น feature ที่มีประโยชน์มากๆ ของ Unigraphics สำหรับใช้ในการออกแบบชั้นงานต่างๆ สำหรับวันนี้จะพูดถึงการใช้งานและประเภทต่างๆ ของ Expression ใน Unigraphics

หลักการของ Expression ใน Unigraphics ก็มีหลักการคล้ายๆ กับ Expression ใน excel สำหรับใน Unigraphics การใช้งาน Expression มีเอาไว้สำหรับกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง feature ต่างๆ ของชิ้นส่วน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง diameter กับความสูงของทรงกระบอก นอกจากนี้ยังรวมไปถึง ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนหนึ่งไปยังอีกชิ้นส่วนหนึ่ง ในงาน assembly อีกด้วย โดย Expression ใน Unigraphics มีประเภทต่างๆ ดังนี้

Software expression: expression ประเภทนี้เป็น expression ที่ Unigraphics จะสร้างขึ้นมาเองอัตโนมัติ ในระหว่างที่เรากำลังสร้าง object ต่างๆ เช่น เมื่อเราทำการสร้างสี่เหลี่ยมใน sketch แล้วทำการใช้ขนาด (dimension) จากนั้น Unigraphics จะทำการสร้าง parameter ที่เกี่ยวข้องกับขนาดที่เราได้ให้ไปขึ้นมาเองอัตโนมัติ

User expression: expression ประเภทนี้เป็น expression ที่เราสามารถสร้างขึ้นมาตามความต้องการหรือความจำเป็น เพื่อกำหนดความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของ feature ต่างๆ ในการออกแบบชิ้นส่วนของเราเอง

การสร้าง Expression ใน Unigraphics

เพื่อให้การอธิบายง่ายและเห็นภาพ จะใช้ตัวอย่างเป็น กล่องรูปห้าเหลี่ยม มาเป็นตัวอย่างในการอธิบาย ตามรูปด้านล่าง

ug-expression-pentagon-1

ขั้นแรกเริ่มต้นด้วยการสร้างชิ้นงานขึ้นมาตามรูปด้านบน โดยใช้ Sketch ในการสร้างห้าเหลี่ยม ทำการให้ขนาด (dimension) ทั้งห้าด้านของรูปห้าเหลี่ยมที่สร้างขึ้นมา และทำการ extrude พร้อมทั้งกำหนดความสูงในการ extrude ที่ต้องการ

จากนั้นไปที่ Tool -> Expression เราจะเห็นหน้าต่างของ expression ที่มีหน้าตาตามรูปด้านล่าง

ug-expression-pentagon-2

เลือกที่ Drop down list (Listed expression) ที่อยู่ด้านบนของหน้าต่างของ expression แล้วทำการกำหนดเป็น all เราจะเห็นว่ามี expression ถูกสร้างขึ้นมาอยู่แล้วโดยตัว software เราจะเรียก expression ประเภทนี้ว่า software expression

Software expression จะมีอยู่ 7 expression โดย 5 expression คือขนาดของด้านทั้งห้าของห้าเหลี่ยมและอีก 2 expression คือความสูงของกล่องห้าเหลี่ยม หรือขนาดที่ใช้ในการ extrude

เราสามารถทำการเปลี่ยนชื่อหรือ Rename ชื่อของ expression ไปเป็นชื่ออื่นๆ ที่เข้าใจหรือจำได้ง่าย ได้โดยเลือกไปที่ expression ที่ต้องการแล้วทำการเปลี่ยนชื่อในช่อง Name field แล้วกด Apply

ขั้นต่อไปเราจะทำการสร้าง User expression ทั้งหมด 6 expression โดยที่ 5 expression คือขนาดของด้านทั้งห้าของห้าเหลี่ยมโดยกำหนดให้มีชื่อตามนี้ S1, S2, S3, S4, S5 และอีก 1 expression คือความสูงของกล่องห้าเหลี่ยม หรือขนาดที่ใช้ในการ extrude โดยกำหนดให้มีชื่อเป็น h

การสร้าง User expression ต้องทำการกำหนดชื่อของ expression ใน Name filed และใส่ค่าที่ต้องการใน formula filed และกด Apply

ขั้นตอนต่อไปคือการเชื่อมโยง Software expression เข้ากับ user expression ทำได้โดยเลือกไปที่ software expression แล้วทำการแทนที่ด้วย user expression ที่ต้องการ ในกรณีนี้จะแทนที่ P61 ด้วย S1 และ P62, P63, P64, P65, P47 ด้วย S2, S3, S4, S5, h หลังจากทำการแทนที่หรือ replace เสร็จแล้วหน้าต่างของ expression จะมีหน้าตาตามรูปด้านล่าง

ug-expression-pentagon-3

กด Apply และ OK เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงและปิดหน้าต่างของ expression

ถ้าลองไปดูที่ Part navigation ใน model tree เมื่อขยายออกมาจะเห็น user expression แสดงอยู่ด้วย เราสามารถเลือกที่ user expression ที่อยู่ใน part navigation โดยการ double-click เพื่อทำการเปลี่ยนค่าของ expression ไปเป็นค่าอื่นที่ต้องการ เมื่อเปลี่ยนค่าและกด enter เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่ model ทันที

ที่มา : brighthub