การทำ Real-Time rendering ของ CATIA V5

ด้านล่างคือ คำอธิบาย ขั้นตอนคร่าวๆ ใน วีดีโอ ที่อยู่ด้านบน

  1. เริ่มต้นด้วยการเปิด file assembly ที่ทำไว้ เพื่อทำการตั้งค่าการทำงานของ Real-Time rendering
  2. เลือกที่ Apply Material icon เพื่อเปิด material library ใน library จะมีรายการของ materials ให้เลือกประมาณ 200 ชนิด เช่น fabrics, construction, wood, plastic และอื่นๆ

  1. เราสามารถทำการเลือกชนิดของ material ที่ต้องการและทำการ zoom, rotate เพื่อดูผลของ material ที่เราได้ทำการเลือก
  2. ทำการกำหนด material ที่ต้องการให้กับ dashboard ได้โดย drag and drop, material icon ไปที่ตัว dashboard
  3. โปรแกรมจะทำการ rendering
  4. ทำการ activate มุมมองแบบ real-time photorealistic rendering โดยเลือก Shading with Material icon จาก Toolbar
  5. จากนั้นการแสดงผลที่ graphics area จะเปลี่ยนไปโดย slot จะเป็นพลาสติกสีน้ำตาล และที่ dashboard จะเป็นหนังสีดำ
  6. ที่ด้านล่างของ material library จะมี Link to file ให้เลือก
  7. option นี้จะทำให้เราสามารถทำการเชื่อมโยงระหว่าง material ที่เราเลือกให้กับชั้นงานของเรากับ library ทำการเลือก option นี้ถ้าต้องการให้มีการเชื่อมโยง

 1. กด F3 เพื่อให้ product structure แสดงขึ้นมา
 2. click ขวาที่ material (leather) ใน spec tree แล้วเลือก properties จะมี tab หลายอันที่แสดงข้อมูลของ material ขึ้นมาเช่น mechanical และ optical definition ทำให้เราสามารถกำหนดค่า properties ต่างๆ ของ material ให้ตรงกับความเป็นจริงได้
 3. ทำการเปลี่ยนชนิดของ material ได้โดย click ขวาที่ชั้นงานแล้วเลือก Replace Material Link หน้าต่างใหม่ของ material library จะแสดงขึ้นมา ทำการเปลี่ยนจากที่ดำไปเป็นสีเบจและกด OK
 4. ทำตามขั้นตอนเดียวกัน เพื่อเปลี่ยน material ของอีกชั้นส่วนไปเป็นพลาสติกสีดำ
 5. ถ้าเลือก Apply to all material จะเป็นการกำหนด material ชนิดนี้ให้กับชิ้นส่วนนี้ทั้งหมดที่ใช้อยู่ใน assembly
 6. ทำการเปลี่ยน texture size ได้โดย click ขวาที่ material icon และเลือก Properties และทำการเปลี่ยนค่า texture size ใหม่ตามที่ต้องการ
 7. จากข้อดีของ DMU ทำให้เราสามารถประโยชน์จาก mechanism kinematics ที่ได้ทำการกำหนดเอาไว้ได้
 8. โดยเลือกที่ Replay icon และเลือก existing replay ที่อยู่ใน product structure จะทำให้เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของชิ้นงานแบบ real-time photorealistic รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของชิ้นงานด้วย
 9. จะเห็นว่าขั้นตอนทั้งหมดที่ทำมา สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องทำการเปลี่ยน software หรือ การแปลง file ใดๆ
 10. ถ้าต้องการส่งข้อมูลให้กับฝ่ายอื่น เช่น sales & marketing สามารถทำได้โดย save file เป็นแบบ 3D file XML ใน file จะมีทั้งข้อมูล geometry และข้อมูลเพิ่มเติมเช่น material appearance
 11. สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้งานใน application อื่นเช่น MS power point ได้โดยการ drag and drop เพื่อนำไปใช้ในการ present และอื่นๆ
 12. 3D XML files เป็น dynamic object นั่นหมายความว่าเราสามารถทำการ เปลี่ยนแปลง หรือจัดการต่างๆ กับ file ได้ในขณะที่ทำการ present อยู่