Mouse Short-Cuts ใน Pro Engineer

สำหรับหลายๆ คนที่คุ้นเคยกับการทำงานกับ CAD/CAM Software ไม่ว่าจะเป็น software ตัวไหน คงจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการทำงานด้วย keyboard หรือ Short Cut Keys หรือ Hot Keys นั้น ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ mouse เพียงอย่างเดียว ในแต่ละ Software จะมีการกำหนด Short Cut Keys หรือ Hot Keys ที่แตกต่างกัน

วันนี้ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับ Mouse Short-Cuts ของ Pro Engineer มาแบ่งปันเพื่อให้กับทุกคน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

Mouse ปุ่มกลางหรือปุ่ม Enter

Mouse ปุ่มกลางมีไว้สำหรับตกลงเลือก default ที่คำสั่งนั้นๆ กำลังทำงานอยู่ การใช้ mouse ปุ่มกลางในการ accept หรือตกลงจะสะดวกมากกับการทำงานที่ใช้ standard feature ที่ไม่ต้องการกำหนดค่าอะไรที่แตกต่างไปจากค่า default คำสั่งที่เป็น default จะเป็นตัวหนาใน Menu manager และจะมีลักษณะเป็นปุ่มที่มีเงาสีดำสำหรับใน dialogue box

Mouse ปุ่มขวา

ในพื้นที่ต่างๆ ของ Pro Engineer มักจะเป็นแบบ context sensitive นั่นก็คือจะมี menu แสดงขึ้นมาเมื่อมีการกด mouse ปุ่มขวา โดยที่ menu ต่างๆ จะแสดงขึ้นมาหลังจากที่เราทำการกด mouse ปุ่มขวาค้างไว้ซักครู่ และ menu ต่างๆจะมีรายละเอียดต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือ mode ที่เราทำงานอยู่

การทำ Dynamic drag ใน sketcher และใน modify

เมื่อ Cursor เปลี่ยนไปเป็นรูปมือ นั่นหมายความว่าเราสามารถเลือก object หรือ item แล้วทำการ drag หรือลากเพื่อกำหนดขนาดใหม่ให้กับ object หรือ item ที่ทำการเลือก แต่การเปลี่ยนค่าแบบนี้จะไม่สามารถกำหนดขนาดที่ตายตัวลงไปได้ แต่ก็ยังสะดวกกับการใช้ในการปรับเปลี่ยนขนาดของ sketch เพื่อดูว่า sketch จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขนาด รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างของการใช้วิธีการนี้ จากรูปจะเห็นว่าสีของ dimension มีสองสี สีขาวคือสีของ dimension ที่ถูกเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่มีสีเหลือง

proe-dynamic-drag

การทำงานของ Dynamic drag สามารถใช้งานได้ดีทั้งใน mode ของ sketch และ modify mode

การกด Double-click ที่ feature เพื่อทำการ modify

Shortcut นี้ถือว่ามีประโยชน์และทำให้การทำงานสะดวกมาก สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการกด double-click ที่ feature ใน model เพื่อทำการเปลี่ยนค่าไปยังค่าที่ต้องการ แต่ต้องเลือกให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะแก้ไขด้วย เพราะ modify mode ของ feature แต่ละอย่างจะแสดงแตกต่างกันออกไป ถ้ามี object เยอะและทำการเลือกได้ลำบากสามารถใช้ selection filter ที่อยู่ใน main toolbar มาช่วยในการเลือกได้

Mouse short-cut สำหรับการใช้งานใน sketch

  • กด mouse ปุ่มขวาเพื่อทำการยกเลิกการกำหนด sketcher constraints แบบอัตโนมัติ และทำการกำหนด sketcher constraints แบบอัตโนมัติได้อีกครั้งด้วยการกด Shift + mouse ปุ่มขวา
  • กด mouse ปุ่มกลางเพื่อทำการขณะที่อยู่ใน sketch เพื่อทำการเปลี่ยน mode ไปเป็น select mode
  • กด double-click เพื่อทำการแก้ไข sketcher dimension

ที่มา : www.synthx.com