เทคนิคการใช้และจัดการ Layer ใน AutoCAD

วันนี้จะมาพูดถึง Commands สำคัญอีกตัวหนึ่งสำหรับการทำงานไม่ว่าจะใน AutoCAD หรือ CAD software ตัวอื่นๆ นั่นก็คือการใช้ Layer เพราะในงานจริงรายละเอียดของงานจะมีเยอะมาก นอกเหนือจากตัวงานที่ทำ ยังต้องมีส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นที่ต้องใส่เข้ามาใน file ที่เราทำงานเพื่อช่วยในการออกแบบถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ถ้าเรากำลังออกแบบ mould base ของแม่พิมพ์ เราก็จำเป็นจะต้องมีรายละเอียดของ เครื่องจักรที่เราจะนำแม่พิมพ์ไปติดตั้ง อยู่ใน file mเราทำงานด้วยเพื่อให้แน่ใจว่า แม่พิมพ์ที่เราออกแบบสามารถนำไปตอดตั้งได้

สิ่งที่จะมาช่วยจัดการข้อมูลต่างๆ ให้ง่ายต่อการใช้งานนั่นก็คือ Layer เพราะ object ที่ถูกเก็บไว้คนละ layer จะสามารถแยกจัดการได้อย่างอิสระ รวมทั้ง สามารถ lock object ที่อยู่ใน layer ใดๆ ที่ต้องการ กรณีที่ต้องการเปิดมาเพื่อเป็น reference เท่านั้นหรือ ไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีการจัดการอื่นๆ อีกเกี่ยวกับ layer มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

การลบ Layer (_LAYDEL)

เป็นการลบ Layer และ object ทั้งหมดที่อยู่ใน layer ที่เราไม่ต้องการใช้งาน หรือไม่จำเป็นแล้วออกไป ทำได้โดยไปที่ Format -> Layer Tools -> Layer Delete หรือพิมพ์คำสั่งที่ command line ตามด้านล่าง

Command: _LAYDEL

Select object on layer to delete or [Name]:

สามารถเลือกได้หลาย Layer ที่ต้องการจะลบ ต่อไปได้เรื่อยๆ

Selected layers: ED_DUVAR.

Select object on layer to delete or [Name/Undo]

ถ้าเลือกจาก Format -> Layer Tools -> Layer Delete ก็สามารถเลือก layer ที่ต้องการจะลบจาก window ที่แสดงขึ้นมาตามรูปด้านล่าง

delete-layer

ย้าย Object จาก layer อื่นไปที่ current layer (_LAYMCH)

ทำการย้าย Object จาก layer อื่นไปที่ current layer ได้โดยไปที่ Format -> Layer Tools -> Change to Current Layer หรือพิมพ์คำสั่งที่ command line ตามด้านล่าง

Command: _LAYMCH

Select objects to be changed:

Select objects:

เลือก Object ที่ต้องการทำการย้าย แล้ว confirm จากนั้นสามารถย้าย object ต่อได้อีก จาก layer เดิมหรือ layer ใหม่ที่ต้องการก็ได้ โดยเลือกชื่อของ layer ที่ต้องการ

รวม Layer เข้าด้วยกัน (_LAYMRG)

ทำการรวม Layer เข้าด้วยกัน ได้โดยไปที่ Format -> Layer Tools -> Layer Merge การทำงานของ command นี้คือจะทำการรวม layer ที่ต้องการเข้าด้วยกัน โดยจะรวมไปที่ layer ที่ต้องการที่มีอยู่แล้วหรือสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้

ทำการปิดหรือ Lock การทำงานของ layer ทั้งหมดยกเว้น layer ที่ active อยู่ (_LAYISO)

ทำการปิดหรือ Lock การทำงานของ layer ทั้งหมดยกเว้น layer ที่ active อยู่ ได้โดยไปที่ Format -> Layer Tools -> Layer Isolate

Freezes หรือ thaws layer (_LAYFRZ, _LAYTHW)

เป็นการ Freezes หรือ thaws layer ที่ต้องการโดยเลือกที่ object ที่อยู่ใน layer หรือเลือกที่ชื่อ layer ก็ได้

เปิดหรือปิด Layer (_LAYOFF, _LAYON)

ทำการเปิดหรือปิด Layer ที่ต้องการโดยเลือกที่ object ที่อยู่ใน layer หรือเลือกที่ชื่อ layer ก็ได้

Lock หรือ unlock Layer (_LAYLCK, _LAYULK)

ทำการ Lock หรือ unlock Layer ที่ต้องการโดยเลือกที่ object ที่อยู่ใน layer หรือเลือกที่ชื่อ layer ก็ได้ เมื่อ lock แล้วทำการ unlock ได้โดยใช้คำสั่ง _LAYULK

กำหนด Layer ที่ต้องการเป็น current layer (_LAYCUR)

การเข้าถึง Commands ที่อธิบายไปทั้งหมดสามารถทำได้โดยเลือกจาก Layers toolbar หรือจาก menu bar โดยไปที่ Format -> Layer Tools -> … (command ที่ต้องการ) เมื่อใช้งาน commands ทั้งหมดเรียบร้อยใสมารถออกจาก commands โดยการกด Esc และถ้าไม่มีการ confirm ในระหว่างใช้งาน commands แล้วกด Esc ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น