วิธีการใช้ Projected Curve เพื่อสร้าง 3D Curve

วิธีการสร้าง 3D Curve ใน Solidworks มีหลายวิธี วิธีที่ง่ายและได้ผลคือการสร้าง sketch 2 อันที่มี plane ของ sketch ตัดกัน แล้วทำการรวม 2 sketch เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็น 3D Curve

จากนั้น 3D Curve ที่สร้างขึ้นมาก็สามารถนำไปใช้ในการสร้าง solid model feature ต่างๆ ขึ้นมา เช่น นำ 3D Curve ไปใช้เป็น path หรือ guide curve ในการทำ sweep หรืออาจจะนำไปทำเป็น guide curve ในการสร้าง loft หรือเป็น parting line สำหรับการทำ draft

มาเริ่มต้นวิธีการสร้าง 3D Curve ด้วยการ สร้าง Sketch บน front plane ตามรูปด้านล่าง

solidworks-3d-curve-1

จากนั้นสร้าง Sketch ต่อไปบน right plane ต้องอย่าลืมว่า ต้องสร้างให้ origin ของ sketch นี้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกับจุด midpoint ของเส้นตรงในแนวตั้งของ sketch แรก

solidworks-3d-curve-2

เมื่อได้ Sketch มาครบทั้งสองอันแล้ว ต่อไปเป็นการรวมหรือ merge sketch ทั้ง 2 เข้าด้วยกัน ทำได้โดย กด Ctrl แล้วเลือก sketch ทั้ง 2 เส้น จากนั้นเลือก Insert -> Curve-Projected แล้วกด OK ที่ Curve PropertyManager จะได้ 3D Curve ตามรูปด้านล่าง

solidworks-3d-curve-3

เมื่อได้ 3D Curve มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็นำ curve ที่ได้ไปสร้าง solid model feature ตามรูปด้านล่าง เป็นการนำ 3D Curve ไปทำการสร้าง Sweep โดยกำหนดให้ 3D Curve เป็น path แล้วทำการสร้าง sweep ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 mm. ตาม 3D path

solidworks-3d-curve-4

ตัวอย่าง Sketch ด้านบนเป็นแค่การสาธิตเท่านั้น แต่จริงๆแล้ว เราสามารถประยุกต์ใช้วิธีนี้ในการสร้าง 3D Curve ได้มากมาย หลายหลายรูปแบบ รวมไปถึงขั้นตอนในการนำไปสร้างเป็น solid model feature ด้วย

Reference image from aboutsolidworks.com

One comment