การทำ Assembly ใน Unigraphics

การทำ Assembly ใน Unigraphics ก็เหมือนๆ กับ CAD Software อื่นๆ นั่นก็คือต้องมีข้อมูล 3D CAD ที่เป็นของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นทั้งหมดมาก่อน สำหรับ concept ในการ assembly ของ Unigraphics สามารถทำได้ทั้งแบบ top-down และ bottom-up ในบทความนี้จะพูดถึงการทำ assembly ในแบบ top-down

ก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนการ Assembly จะเริ่มด้วยการอธิบายก่อนว่า top-down assembly ที่พูดถึงด้านบนมีวิธีการทำได้อย่างไร เริ่มแรกต้องเริ่มด้วยการสร้าง file ใหม่ที่เป็น assembly จากนั้นจึงทำการสร้าง sub-assemblies และชิ้นส่วนต่างๆ ภายใน assembly ที่สร้างเอาไว้ จะเห็นว่า main assembly คือลำดับบนสุดหรือ top level และชิ้นส่วนหรือ part ต่างๆ ที่ทำการเพิ่มเข้ามาคือ bottom level

เมื่อเข้าใจหลักการกันแล้วที่นี้เราก็มาดูกันเลยว่าขั้นตอนในการทำ Assembly มีอะไรบ้าง ในบทความนี้จะพูดถึงการสร้าง assembly ตามตัวอย่างด้านล่าง ซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างที่ซับซ้อน และในการทำงานจริงๆ งานจะซับซ้อนและมีชิ้นส่วนต่างๆ มากมายกว่านี้ แต่นี่เพิ่งแค่ต้องการอธิบายให้เข้าใจหลักการในการทำเท่านั้น และเมื่อเข้าใจแล้วก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ซับซ้อนมากขึ้นไปได้

unigraphics-assembly-top-down-1

  1. เปิด UG NX6 หรือ version อะไรก็ได้แล้วเลือก Create New
  2. เลือก Assembly template จาก template list ที่แสดงขึ้นมาในหน้าต่าง new file
  3. เลือก folder ที่ต้องการจะเอาไว้เก็บ assembly file แล้วทำการตั้งชื่อ จากนั้นกด OK
  4. จากนั้น UG จะถามว่าเราต้องการที่จะเพิ่ม part ที่ได้สร้างไว้แล้วเข้ามาใน assembly file หรือไม่ ในขั้นตอนนี้ให้เลือก Cancel
  5. กด Ctrl + m เพื่อเปลี่ยนการทำงานไปเป็นโหมด Application-Modeling

 1. ทำการสร้าง datum plane เพื่อเป็นขอบเขตของชิ้นงานที่เราต้องการสร้าง จากตัวอย่าง เราต้องสร้าง datum plane 6 plane โดยเริ่มจาก plane ที่ Z=0 แล้วสร้าง plane อื่นๆ ที่ระดับ Z ที่สูงขึ้นไปตามลำดับ เพื่อเป็นขอบบนและขอบล่างของ part ทั้ง 3 ที่เราต้องการ (ในที่นี้สมมติว่าเราได้ทำการตั้งชื่อ plane แต่ละอันเรียงลำดับจาก plane ที่ Z=0 ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนี้ Datum1, Datum2, Datum3, Datum4, Datum5, Datum6)
 2. ต่อไปเป็นการสร้าง part แรกที่อยู่ด้านล่างสุด โดยเลือก Assemblies -> Components -> Create New Component จะมีหน้าต่าง new file ขึ้นมาให้ทำการเลือก Model ตั้งชื่อเป็น Part1 หรืออะไรก็ได้ แล้วกด OK
 3. เมื่อดูที่ assembly navigator จะเห็นว่ามี Part1 ถูกสร้างเข้าไปใน assembly file ของเราแล้ว จากนั้นคลิ้กขวาที่ Part1 แล้วเลือก make work part
 4. คลิ้กขวาที่ Datum1 แล้วเลือก link to work part
 5. จากนั้นไปที่ insert -> design feature -> extrude แล้วเลือก Datum1 เป็น sketch plane ทำการสร้าง rectangular และกด OK
 6. จากนั้นเปลี่ยน End limits จาก value เป็น until selected แล้วเลือก Datum2 และกด OK เท่านี้การสร้าง Part1 ก็เสร็จเรียบร้อย
 7. ใช้ขั้นตอนเดียวกันกับที่สร้าง Part1 เพื่อสร้าง Part2 และ Part3 ขึ้นมาโดยใช้ Datum3, Datum4 กับ Part2 และ Datum5, Datum6 กับ Part3 ตามลำดับ
 8. เมื่อสร้าง Part ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทำการ save file เท่านี้ assembly file ก็เสร็จเรียบร้อย

ข้อดีของการสร้าง Part ตามวิธีด้านบนคือเราสามารถเปลี่ยนความหนาของ Part หรือเปลี่ยนระยะห่างของ Part แต่ละ Part ได้เพียงแค่แก้ไขค่า Z ของ Datum plane โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปแก้ไข part ที่เราได้สร้างไปแล้ว วิธีการแบบนี้จึงเหมาะกับงานที่มักมีการแก้ไขการออกแบบบ่อยๆ