6 เทคนิคการใช้ SHIFT ใน AutoCAD

AutoCAD มี Tools ต่างๆ มากมายมาให้เราใช้ ทั้งที่เป็นประโยชน์กับการทำงานเอามากๆ กับแบบที่แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็มี และตอนนี้ AutoCAD ก็ได้พยายามเปลี่ยนการจัดวาง commands ต่างๆ ใหม่เพื่อให้ user สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการใช้ key ต่างๆ และการใช้ key ต่างๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก Shift

Shift_key

  1. กด Shift ค้างไว้และกด mouse ปุ่มขวา

เมื่อกดส่องปุ่มนี้พร้อมกัน AutoCAD จะทำการเปิด menu ที่แสดงรายการของ snap ที่เราได้ใช้ไปแล้ว วิธีนี้จะช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น เช่น เมื่อกดสองปุ่มนี้แล้ว พอมีเมนูขึ้นมาแล้ว ลองพิมพ์ E ลงไปที่ command line จะเป็นการ activate การทำงานของ end point snap

  1. กด Shift ค้างไว้และกด mouse ปุ่มซ้าย

ในกรณีที่เราต้องการเลือก object หลายๆ object หรือเกือบทั้งหมด การเลือก object ทั้งหมดแล้วเลือกเฉพาะ object ที่ไม่ต้องการออกจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่า ทำได้โดยเลือก object ทั้งหมดจากนั้นกด [shift] ค้างไว้แล้วเลือก object ที่ไม่ต้องการ หรือพิมพ์ R ที่ command line แล้วกด [enter] เพื่อเปลี่ยนการเลือกเป็นแบบ remove และทำการยกเลิก remove โดยพิมพ์ A ที่ command line แล้วกด [enter]

  1. กด Shift ค้างไว้และกด space bar

ถ้างานที่เราทำอยู่มี Object ที่ซ้อนทับกันหรือตัดกันอยู่เป็นจำนวนมาก แล้วทำให้การเลือก object ต้องมีการ zoom in / zoom out หลายครั้งเพื่อเลือก เราสามารถใช้วิธี cycle overlapping เพื่อเลือก object ได้โดยกด [shift] + [space] โดยกด [shift] ค้างไว้แล้วกด [space] หลายครั้งจนกระทั่งเลือกไปถึง object ที่เราต้องการ จากนั้นปล่อยปุ่มทั้งหมดแล้วใช้ mouse ในการกดเลือก

  1. กด Shift ค้างไว้เพื่อใช้การทำงานใน ortho mode เพียงชั่วขณะ

ในขณะที่เรากำลังสร้าง Object ต่างๆ กด Shift ค้างไว้เพื่อใช้การทำงานใน ortho mode เพียงชั่วขณะ การใช้งาน Shift แบบนี้คล้ายกับการเปิดปิด ortho ด้วย F8 แต่ต่างกันตรงที่ ortho จะ activate เพียงชั่วขณะแล้วหยุดไป ในขณะที่เมื่อกด F8 แล้ว ortho จะ activate จนกระทั่งมีการกด F8 อีกครั้ง

  1. กด Shift ค้างไว้ในขณะที่ทำ chamfer และ fillet อยู่

การใช้ Shift ในลักษณะนี้ มีประโยชน์มากทีเดียว เพราะการกด Shift ค้างไว้ในขณะที่ทำ chamfer หรือ fillet อยู่ จะทำให้ค่า distance หรือ radius ถูกเปลี่ยนเป็น 0 เมื่อเป็นแบบนี้มันก็เหมือนกับการทำ corner นั่นเอง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวก

  1. กด Shift ค้างไว้ในขณะที่ใช้งาน trim/extend อยู่

หลายๆ ครั้งเวลาเราทำงาน และต้องการจะยืด Object อื่นไปยัง reference เดียวกับ object ที่เราทำการ trim อยู่ แต่เราต้องออกจาก trim เพื่อไปทำการ extend ก่อนแล้วจึงกลับมา trim อีกครั้ง แต่ถ้าเรากด Shift ค้างไว้ในขณะที่เราใช้งาน trim มันจะเป็นการเปลี่ยนไปเป็นการใช้งาน extend ชั่วคราว เช่นเดียวกับ เมื่อเรากด Shift ค้างไว้ในขณะที่เราใช้งาน extend มันจะเป็นการเปลี่ยนไปเป็นการใช้งาน trim ชั่วคราว