การสร้างชิ้นงาน Sheet Metal ด้วย Pro Engineer

Pro Engineer พยายามพัฒนา software ให้ command ต่างๆ สามารถใช้งานได้เหมือนในการผลิตจริงๆ เช่น from feature ของ Pro Engineer ก็พยายามพัฒนาขึ้นมาให้มีการใช้งานเหมือนกับขั้นตอนการทำงานจริงๆ ของงาน sheet metal forming

ขั้นตอนการใช้งานและออกแบบชิ้นงานสำหรับงาน Sheet metal forming

Commands ที่ชื่อว่า create form เป็น commands ที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่ายและใช้งานง่ายสำหรับ user ใช้สำหรับการสร้างชิ้นส่วนที่ต้องการ form ขึ้นมา สำหรับการสร้าง sheet metal forming ใน Pro Engineer สามารถเลือกการสร้างได้จากทั้ง sheet metal punch หรือ sheet metal die แต่ไม่สามารถใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ ในตัวอย่างนี้จะสมมติว่าจะทำการสร้าง louver ตามรูปด่านล่าง

proe-sheet-metal-1

การสร้าง Louver สามารถใช้ทั้ง คำสั่งในหมวดของ punch หรือ die แต่ก่อนที่จะทำขั้นตอนอื่นๆ ต้องทำการสร้าง model เป็นรูป louver ที่ต้องการซะก่อน

กาสร้างด้วยคำสั่งในหมวด Die

  • สร้าง model ที่มีลักษณะตามรูปด้านล่าง

proe-sheet-metal-2

  • ใช้โหมด assembly ในการ assembly part ที่สร้างไว้เข้ากับแผ่น sheet metal แล้วทำการ constrained ให้ครบ
  • จากนั้นเลือก Bound Plane และ Exclude surface ตามในรูป เลือกผิวในแนวดิ่งเป็น Exclude surface จากนั้น louver ที่ต้องการจะถูกสร้างขึ้น
  • ใน sheet metal mode เลือก insert -> shape -> form -> die -> done

กาสร้างด้วยคำสั่งในหมวด Punch

  • สร้าง model ที่มีลักษณะตามรูปด้านล่าง

proe-sheet-metal-3

  • ใน sheet metal mode เลือก insert -> shape -> form -> die -> done
  • เลือกชิ้นส่วนที่ได้สร้างไว้
  • ใช้โหมด assembly ในการ assembly part ที่สร้างไว้เข้ากับแผ่น sheet metal แล้วทำการ constrained ให้ครบ
  • จากนั้นเลือกผิวในแนวดิ่งเป็น Exclude surface จากนั้น louver ที่ต้องการจะถูกสร้างขึ้น

ที่มา : brighthub