กำหนด UG Toolbar ด้วยตัวเอง

วันนี้ก็วนมาถึงรอบของการเขียนถึง Tips and tricks ของ UG หรือ Unigraphics อีกครั้ง วันนี้จะเขียนถึงเรื่องการตั้งค่าหรือกำหนด Toolbar ของ UG NX5 ตามแบบที่เราต้องการ

เพื่อเริ่มตั้งค่าหรือกำหนด Toolbar ของ UG NX5 สร้าง file ใหม่และเข้าสู่การทำงานของ Mode modeling โดยกด CTRL+M

หลังจากนั้นเลือก Customize toolbar ได้โดย
1. เลือกที่ลูกศรเล็กๆ ที่อยู่ที่มุมของ toolbar อันไหนก็ได้ของ UG Toolbar
2. จากนั้นเลือก add remove
3. แล้วเลือก customize ตามรูปด้านล่าง
ug-customize-toolbar-1

อีกวิธีง่ายๆ ในการเปิด Customize toolbar คือคลิ้กขวาที่พื้นที่ว่างๆ ตรงไหนก็ได้บริเวณ toolbar ของ UG แล้วเลือก customize จากนั้น customize toolbar จะแสดงขึ้นมาตามรูปด้านล่าง
ug-customize-toolbar-2

หลังจากนั้นเลือก New ที่ toolbar properties แล้วทำการเปลี่ยนชื่อของ toolbar จาก custom 1 เป็นชื่อที่เราต้องการ เลือกที่ Always Available แล้วกด OK ตามรูปด้านล่าง
ug-customize-toolbar-3

ตอนนี้ที่ Display area ของ UG จะมี toolbar อันใหม่แสดงขึ้นมา จากนั้นทำการเลือก icon ของ commands ที่เราต้องการจาก tab ของ command ที่อยู่ใน customize dialog box แล้วลาก (drag and drop) ไปใส่ไว้ใน toolbar อันใหม่ที่เราได้สร้างขึ้นมา ตามตัวอย่างในรูปด้านล่าง
ug-customize-toolbar-4

เลือก Icon ของ commands ที่เราต้องการจนครบจากนั้นก็ปิด customize toolbar แล้วเราสามารถสร้าง toolbar อันใหม่ได้อีกกี่อันก็ได้

Reference image from ugs-tutor.blogspot.com