สร้าง Helical Threads ด้วย Solidworks

ถ้าพูดถึงการขึ้นรูปขวดพลาสติก หลายๆ คนคงเคยทำมาแล้ว แต่ว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งของขวดพลาสติกที่น่าสนใจ นั่นก็คือการทำเกลียวที่ปากขวด วิธีการที่จะทำก็มีหลายวิธี วันนี้จะเสนอทางเลือกให้อีกหนึ่งทางนั่นก็คือการใช้ Variable Pitch option ที่อยู่ใน Helix commands และการใช้ Face Delete commands

 

เริ่มตันด้วยการเปิด New part (ในกรณีนี้กำหนดเป็น mm)

สร้าง Extruded Boss/Bas บน Top plane โดยการสร้างวงกลมสองอันที่ร่วมศูนย์หรือ concentric กันและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด origin จากนั้นทำการให้ขนาดตามรูปด้านล่าง

helical-thread_1

ออกจาก Sketch

 

ใน Extrude Property Manager กำหนด depth เป็น 50 mm แล้วกด OK

 

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างเกลียว โดยต้องการให้เกลียวอยู่ต่ำกว่าขอบบนของปากขวดเล็กน้อย สามารถทำได้ดังนี้ สร้าง Offset reference plan โดยเลือก Reference Geometry – Plane จาก Insert menu จากนั้นเลือกผิวที่อยู่ด้านบนของชิ้นงาน แล้วกำหนด distance ใน Plane Property Manager เป็น 5 mm ดูตำแหน่งของ Plane ที่สร้างใหม่ว่าอยู่ต่ำกว่าผิวที่เลือกหรือไม่ กด Reverse direction เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งจากนั้นกด OK

helical-thread_2

 

จากนั้นเลือก Plane ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่แล้ว ทำการสร้าง sketch ใหม่ (กด Ctrl+8 เพื่อเปลี่ยนไปเป็น normal to sketch) จากนั้นเลือกวงกลมที่อยู่ด้านนอก และเลือก Offset Entities จาก tab Sketch ที่ Command Manager หรือเลือกจาก Tool -> Sketch Tools – Offset Entities ใน Offset Entities Property Manager กำหนด Offset distance เป็น 5 เลือก Reverse เพื่อให้วงกลมที่ต้องการ offset มีขนาดเล็กกว่า (กำหนดแบบนี้เพื่อให้จุดเริ่มของเกลียวอยู่ด้านในชิ้นงาน)

จากนั้นเลือก Insert -> Curve – Helix/Spiral กด Ctrl+7 เพื่อเปลี่ยนเป็น isometric view

ใน Helix/Spiral Property Manager เลือก reverse direction เพื่อให้ helix สร้างจากบนลงล่าง, กำหนด pitch = 15 mm, เลือก Variable pitch เพื่อให้สามารถกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ไม่เท่ากันได้ แล้วทำการเซตค่าต่างๆ ตามรูปด้านล่าง

helical-thread_3

 

กด OK, คลิกขวาที่ Plane 1 ใน Feature Manager Design tree แล้วกด hide

helical-thread_4

 

จากนั้น สร้าง Sketch ใหม่บน right plan แล้วทำการสร้าง Profile ของเกลียว ที่ด้านข้างของชิ้นงาน ตามรูปด้านล่าง (หรือสามารถเปลี่ยน Profile เป็นเกลียวในแบบอื่นๆ ที่เราต้องการได้)

helical-thread_5

 

กด Ctrl แล้วเลือกจุดปลายทางขวามือของเส้น centerline ที่อยู่ในแนวนอนและเส้น helical จากนั้นเลือก Pierce ที่อยู่ใน Properties Property Manager เพื่อทำการเชื่อมต่อ profile กับ path กด OK แล้วออกจาก sketch

 

ขั้นตอนต่อไปคือการ Sweep profile ทำได้โดยเลือก sketch ที่เพิ่งสร้างไปใน Feature Manager Design tree แล้วเลือก Swept Boss/Base จาก tab Featureที่ Command Manager หรือเลือกจาก Insert -> Boss/Base – Sweep ใน Sweep Property Manager เลือก path box และเลือก helix ใน graphics area ดู preview ว่าถูกต้องหรือไม่แล้วกด OK

helical-thread_6

 

เพื่อเอาส่วนที่เกินของเกลียวที่อยู่ด้านในของชิ้นงานออกไปทำได้โดยใช้ Face Delete command เลือก Insert -> Face – Delete แล้วทำการเลือกผิวทั้ง 8 ที่เกินออกมา จากนั้นเลือก Delete and Patch ใน Delete Face Property Manager

helical-thread_7

 

กด OK ก็จะได้เกลียวบนปากขวดพลาสติกตามรูปด้านล่าง สามารถใส่ fillets ที่เกลียวได้ตามต้องการ

helical-thread_8

 

Reference image from aboutsolidworks

 

4 comments