ทำความรู้จักกับ Drawing

คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือผลิตในชิ้นส่วนต่างๆในทุกๆ อุตสาหกรรม คงจะรู้จักและคุ้นเคยกับ Drawing เป็นอย่างดี เพราะ drawing ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่บอกรายละเอียดต่างๆของชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิตให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้และสามารถทำการผลิตออกมาได้อย่างถูกต้อง และนอกจากนี้ drawing

 

ยังถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง ผู้ออกแบบ หรือ design engineer ไปยังฝ่ายหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกอบ และอื่นๆ จากที่กล่าวมาทั้งหมดคงจะเป็นไปไม่ได้ที่ design engineer จะสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นมาโดยไม่มีความรู้ที่เพียงพอในเรื่องของ drawing

 

Working drawing หรือ drawing สำหรับการผลิต

 

Assembly drawing

Assembly drawing

 

คือ Drawing ทั้งชุดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบมา โดยส่วนมากจะประกอบไปด้วย

 • Detail drawing หรือ drawing ที่บอกรายละเอียดของชิ้นส่วนที่ทำการออกแบบขึ้นมาและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (non-standard part) ของชิ้นส่วนต่างๆ (standard part เช่น fastener, bushing, bearing)
 • Assembly drawing และ sub-assembly drawing เพื่อแสดงการประกอบกันของชิ้นส่วนทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการผลิตและประกอบ
 • Bill of material (BOM) หรือรายการแสดงชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด
 • Title block คือ ส่วนที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับ drawing

 

Assembly drawing ประกอบไปด้วย

 1. Parts หรือชิ้นส่วน โดยที่ชิ้นส่วนทั้งหมดจะถูกวางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของตัวผลิตภัณฑ์
 2. Part list หรือ BOM, part name, part number, detail number, quantity, standard number, material และคำอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จำเป็น
 3. Leader line และ balloon เพื่อบอกหมายเลขของชิ้นส่วนให้ตรงกับ part list หรือ BOM
 4. ขั้นตอนการผลิตและประกอบ (manufacturing, assembly operation) รวมทั้งจุดสำคัญต่างๆ ที่ต้องระวังในการผลิตหรือประกอบ หรือ critical dimension ที่สำคัญของแต่ละชิ้นส่วน

 

หมายเหตุ : ใน Assembly drawing จะไม่มีการแสดงขนาดย่อยๆ ของชิ้นส่วน แต่สามารถบอกขนาดโดยรวมของตัวผลิตภัณฑ์ได้ หรืออาจจะมีขนาดที่สำคัญหรือต้องระวังในการผลิตและประกอบ

 

ประเภทของ Assembly drawing

 1. Outlines assembly

outline-assembly

 1. Sectioned assembly

Assenbly_drawing

 1. Pictorial assembly

pictorial_assembly

 

สำหรับบทความของวันนี้เป็นการแนะนำเกี่ยวกับ Drawing ประเภทต่างๆ และในบทความต่อๆ ไปจะพูดถึงรายละเอียดต่างๆที่สำคัญใน drawing เช่น การบอกขนาดในกรณีต่างๆ การทำ section view การแสดงสัญลักษณ์ของเกลียวและอื่นๆ