เทคนิคการสร้าง Pipe ที่โค้งงอ 180 องศาด้วย Pro/Engineer Wildfire 5.0

ในบางครั้งเราอาจจำเป็นที่จะต้องสร้าง Pipe ที่มีความโค้งงอ 180 องศาขึ้นมาใช้งาน ตัวอย่างนี้จะทำการสาธิตวิธีการสร้าง Pipe ที่มีความโค้งงอ 180 องศาขึ้นมา อันที่จริงแล้วเราสามารถนำเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานประเภทอื่นๆ ที่มี concept เดียวกันนี้ได้ เพียงแต่ใช้งานนี้เป็นงานอ้างอิง 

แน่นอนว่าเราไม่สามารถกำหนดองศาในการโค้งงอของ Pipe ให้เป็น 180 องศาได้ ดังนั้นวิธีง่ายๆ ที่จะทำได้ก็คือการใช้ sketch เข้ามาช่วยและเลือก Follow sketch Option ใน Pro/PIPING เพื่อทำการสร้าง Pipe ที่มีความโค้งงอ 180 ตามที่เราต้องการ โดย sketch ที่จะนำมาใช้ในวิธีการนี้ต้องมีการสร้างรัศมีตามความโค้งงอที่เราต้องการเอาไว้ก่อน (interface ของ Pipe ที่แสดงนี้เป็น Pro/Engineer Wildfire 5.0)

proE-pipe_1

proE-pipe_1

ถ้าเราต้องนำ Pipe ไปประกอบกับชิ้นส่วนอื่น เราจำเป็นต้องสร้างขนาดของ Pipe ให้สัมพันธ์กับ assembly โดยรวมที่เราต้องการด้วย จากนั้นเลือก Pipeline icon แล้วทำการกำหนดชื่อของ pipeline และกำหนด line stock หลังจากนั้นจึงทำการเลือก follow sketch icon

proE-pipe_2

proE-pipe_2

หลังจากกำหนด Sketch plane (เพื่อให้ง่ายต่อการ assembly ควรสร้างไว้บน plane เดียวกับ part ที่ต้องนำมาประกอบ) ทำการสร้าง sketch ตามรูปแบบของ pipe ที่ต้องการรวมทั้งสร้างรัศมีความโค้งงอที่ sketch ด้วย (จริงๆแล้ว sketch นี้ก็เหมือนกับเป็นเส้นทางในการ sweep)

ที่ Piping icons เลือก Fabrication และเลือก Pipe Solid จากนั้นทำการเลือก Pipe ที่ได้สร้างเอาไว้ที่แสดงขึ้นมาในรายการที่ให้เลือก และเลือก make

proE-pipe_3

proE-pipe_3

proE-pipe

proE-pipe

เราก็จะได้ Pipe ที่มีความโค้งงอ 180 องศาตามที่ต้องการ

Reference image from imakenews