ทำ Wheel ง่ายๆด้วย Solidworks ตอน 2 (จบ)

มาต่อกันที่การสร้างรายละเอียดภายในของล้อต่อจากตอนที่แล้วโดยทำตามขั้นตอนดังนี้

เลือก Sketch จาก Feature Manager จากนั้นเลือก Extruded Cut จาก Feature ใน Command Manager หรือเลือก Cut – Extrude จาก Insert เมนู

ใน Extrude Property Manager กำหนด End condition เป็น Through All แล้วเลือก Direction of Extrusion จากนั้นเลือกเส้น center line ใน graphics area แล้วกด OK

solidwork-wheel-extrude

solidwork-wheel-extrude

สร้าง Sketch ใหม่บน front plane ให้ได้ตาม sketch ตามด้านล่าง โดยกำหนดเส้นตรงเส้นที่มีขนาดสั้นกว่าให้ Coincident กับ origin และกำหนดเส้นตรงเส้นที่มีขนากยาวกว่าให้ collinear กับขอบด้านนอกของชิ้นงานตามรูปด้านล่าง แล้วออกจาก sketch

solidwork-wheel-fourth-sketch

solidwork-wheel-fourth-sketch

เลือก Sketch จาก Feature Manager จากนั้นเลือก Revolved Cut จาก Feature ใน Command Manager หรือเลือก Cut – Revolve จาก Insert เมนู

ใน Cut – Revolve Property Manager เลือก Axis of Revolution จากนั้นเลือกเส้นตรงในแนวนอนที่อยู่ด้านล่างของ sketch กำหนดองศาเป็น 360 แล้วกด OK

solidwork-wheel-revole-cut

solidwork-wheel-revole-cut

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้าง Circular pattern เพื่อสร้างรายละเอียดภายในของตัวล้อ โดยเลือก Circular Pattern จาก Feature ใน Command Manager หรือเลือก Pattern – Circular จาก Insert เมนู

ใน Circular Property Manager เลือก Features to Pattern แล้วเลือก Extrude และ Cut-Revolve จาก flyout design tree จากนั้นเลือก center line ของชิ้นงานใน graphics area แล้วกำหนดองศาเป็น 360 และ Number of Instance เป็น 5 จากนั้นกด OK

solidwork-wheel-circular-pattern

แล้วจะได้ชิ้นงานตามรูปด้านล่าง

solidwork-wheel-rough-finish

solidwork-wheel-rough-finish

เราสามารถเปลี่ยนจำนวน Number of Instance ได้เพื่อเพิ่มหรือลด pattern ที่จะทำการ circulate เลือก Equal spacing เพื่อที่โปรแกรมจะได้ทำการคำนวณมุมทุกมุมให้เท่ากันเองอัตโนมัติ

จากนั้นสร้าง Sketch สุดท้ายบน front plane ให้ได้ sketch ตามรูปด้านล่าง โดยกำหนดให้เส้นตรงที่อยู่ด้านขวา collinear กับ Plane 1 และเส้นตรงที่อยู่บนสุดของ sketch collinear กับของด้านล่างของชิ้นงาน

จากนั้นเพิ่ม Fillet เข้าไป โดยเริ่มจากที่มีขนาดใหญ่ก่อน และสามารถปิด sketch relation เพื่อให้สามารถมองเห็น sketch ได้ดีขึ้นโดย เลือก sketch relations ที่อยู่ใน view ของ pull down menu จากนั้นออกจาก sketch

solidwork-wheel-fifth-sketch

solidwork-wheel-fifth-sketch

เลือก Revolved Boss/Bass จาก Feature ใน Command Manager หรือเลือก Boss/Bass – Revolve จาก Insert เมนู

เลือกเส้น Center line ของ sketch ที่ผ่านจุด origin ใน graphics area และใน Revolve Property Manager กำหนดองศาเป็น 360 และกด OK ก็จะได้ชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยตามรูปด้านล่าง

solidwork-wheel-finish

solidwork-wheel-finish

 

ทำ Wheel ง่ายๆด้วย Solidworks ตอน 1

Reference image from aboutsolidworks