ทำ Wheel ง่ายๆด้วย Solidworks ตอน 1

เริ่มตันด้วยการเปิด New part (ในกรณีนี้กำหนดเป็น mm)

แล้วทำการเปิด sketch แล้วสร้าง sketch บน front plane วิธีง่ายๆในการสร้าง sketch คือ สร้างเฉพาะรูปร่างพื้นฐานโดยไม่มี fillet และยังไม่ต้องใส่ขนาด

เริ่มต้นโดยสร้างเส้นตรงที่ตำแหน่งต่ำกว่าจุด Origin ขนาดยาวประมาณ 35 mm ในแนวดิ่ง จากนั้นสร้างเส้นตรงเส้นที่สองที่มีความยาวประมาณ 9 mm, 135 องศาลงไปทางด้านขวา สร้างเส้นตรงเส้นที่สาม มีความยาวประมาณ 116 mm ให้มีองศาเล็กน้อย (ระวังอย่าให้เป็นเส้นตรงในแนวดิ่ง) สร้างเส้นตรงเส้นต่อไปที่มีความยาวประมาณ 62 mm ไปทางซ้ายตั้งฉากกับเส้นที่สาม จากนั้นสร้างเส้นตรงที่มีความยาวประมาณ 69 mm ในแนวนอนไปทางด้านขวา สร้างเส้นต่อไปที่มีความยาวประมาณ 32 mm ไปทางขวาประมาณ 60 องศา สร้างเส้นตรงเส้นต่อไปที่มีความยาว 120 mm ไปทางซ้ายและขนานกับเส้นที่สาม จากนั้นสร้างเส้นต่อไปที่มีความยาวประมาณ 13 mm ไปทางซ้ายและขนานกับเส้นที่สอง จากนั้นสร้างเส้นตรงในแนวดิ่งให้ปลายของเส้นตรงอีกด้านสูงกว่าปลายของเส้นที่หนึ่งเล็กน้อย สุดท้ายสร้างเส้นตรงเพื่อปิด profile จะได้ sketch ออกมาตามรูปด้านล่าง

 

solidwork-wheel-rough-sketch

solidwork-wheel-rough-sketch

 

จากนั้นสร้างเส้น Centerline ในแนวนอนผ่านจุด origin แล้วให้ dimension ตามด้านล่าง

 

solidwork-wheel-rough-sketch-dim

solidwork-wheel-rough-sketch-dim

 

จากนั้นเพิ่ม Fillet ที่มีรัศมี 6 mm เข้าไปที่มุมแหลม 6 ที่และ fillet ที่มีรัศมี 25 mm ตามด้านล่าง ปิด sketch relation เพื่อให้สามารถมองเห็น sketch ได้ดีขึ้นโดย เลือก sketch relations จาก pull down menu จากนั้นออกจาก sketch

 

solidwork-wheel-rough-sketch-fillet

solidwork-wheel-rough-sketch-fillet

 

เลือก Sketch จาก Feature Manager จากนั้นเลือก Revolved Boss/Base จาก Feature ใน Command Manager หรือเลือก Boss/Base – Revolve จาก Insert เมนู

ที่ Graphics area เลือก center line ของ sketch, ตั้งค่าขององศาเป็น 360 องศาใน Revolve Property Manager

solidwork-wheel-revolve

solidwork-wheel-revolve

ขั้นตอนแรกของการสร้างรูปร่างพื้นฐานของล้อเสร็จแล้ว ต่อไปจะเป็นการทำรายละเอียดด้านในของล้อ เริ่มด้วยการสร้าง Sketch ใหม่บน front plane สร้าง center line 2 เส้นตามรูปด้านล่าง โดยที่ปลายด้านหนึ่งของเส้นต้องตรงกับผิวด้านหน้าของตัวล้อพอดี

solidwork-wheel-second-sketch

solidwork-wheel-second-sketch

ออกจาก Sketch แล้วทำการสร้าง plane ใหม่โดยการ copy จาก Right plane ที่อยู่ที่ผิวด้านหน้าของตัวล้อ เลือก Right plane ที่ Feature Manager แล้ว Right plane จะโชว์ขึ้นมาที่ graphics area จากนั้นกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วลาก plane ใน graphics area ไปทางขวาแล้วปล่อย mouse ใน graphics area เลือกจุดปลายของเส้น canter line ดู preview ของ plane จนได้ plane ที่ต้องการแล้วกด OK ใน Plane Property Manager

 

solidwork-wheel-plane

solidwork-wheel-plane

 

สร้าง Sketch ใหม่บน new plane โดยเลือกวงกลมที่อยู่ด้านนอกสุดแล้วเลือก Convert Entities ใน Sketch toolbar จาก Command Manager หรือเลือก Tool จาก Pull down menu แล้วเลือก Sketch Tool – Convert Entities จากนั้นสร้างวงกลมที่จุดปลายของเส้น center line ที่ปลายด้านที่ต่ำกว่าที่สร้างเอาไว้ใน sketch ก่อนหน้านี้ จากนั้นสร้างเส้นตรงสองเส้นที่ tangent กับวงกลมแล้วทำการ trim ให้ได้ตามรูปด้านล่าง คลิกขวาบนเส้นโค้งด้านบนและเลือก Select Midpoint จากเมนู จากนั้นกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วเลือก center point ของวงกลมวงเล็ก จากนั้นเลือก vertical จาก Properties ใน Property Manager แล้วกด OK จากนั้นให้ dimension ตามด้านล่างแล้วออกจาก sketch

 

solidwork-wheel-third-sketch

solidwork-wheel-third-sketch

 

ทำ Wheel ง่ายๆด้วย Solidworks ตอน 2 (จบ)

Reference image from aboutsolidworks