7 เทคนิคการเรียนรู้ CAD Software

หลังจากที่ CAD/CAM technology ได้ถูกนำมาใช้ในการออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ์มากมายก็ได้มีการพัฒนา CAD Software ขึ้นมาและปัจจุบันมี CAD software มากมายในตลาดให้เลือกใช้งาน การจะเป็นผู้ออกแบบหรือผลิตที่สามารถทำงานออกมาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เราจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในตัว CAD Software บางคนอาจมีพื้นฐานการใช้งานอยู่บ้าง แต่จะทำอย่างไรเราถึงจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานจนสามารถทำงานได้ทุกอย่างที่ต้องการได้

เพื่อให้สามารถใช้งาน CAD Software ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราจำเป็นที่จะต้องสร้างความคุ้นเคยกับตัวโปรแกรมให้มากที่สุดรวมไปถึงพวก add-on ต่างๆด้วย นอกจากนี้เรื่องของการเรียนรู้และฝึกฝนถือเป็นคีย์สู่ความสำเร็จที่สำคัญ ยิ่งเรามีความรู้ความเข้าใจในตัวโปรแกรมมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ผลผลิตของการออกแบบมากขึ้นเท่านั้น นี่คือ 7 เทคนิคที่จะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ CAD Software จนเป็นผู้เชี่ยวชาญได้

    1. Training course: การเข้าร่วม training course ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดของการเริ่มเรียนรู้โปรแกรมใหม่ เพราะนอกจากที่เราจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานของตัวโปรแกรมแล้วเรายังได้ฝึกหัดจากตัวอย่าง และได้ประสบการณ์จากผู้สอน รวมทั้งจากเพื่อนร่วม course เรียนด้วย ซึ่งหาไม่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
    2. Google training: ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเอง ก็สามารถหาเอกสารเกี่ยวกับ online training ได้ไม่ว่าจะในรูปแบบหนังสือ video หรือบทความได้มากมายจาก Internet
    3. Free training หรืองานสัมมนา : บ่อยครั้งที่ตัวแทนจำหน่าย software หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องจะจัดงานสัมมนาหรือมี training course ที่สอนในตอนกลางคืน เราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้เพิ่มความรู้ในตัวโปรแกรม

  1. กลุ่มของผู้ใช้โปรแกรม : พยายาม Update ข่าวของโปรแกรมและเข้าร่วมกลุ่มของผู้ใช้โปรแกรม โดยปกติจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ระหว่างผู้ใช้โปรแกรม
  2. พยายามที่จะเป็น super user: พยายามเป็นคนที่เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนๆจะมาหาเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับ CAD Software การพยายามทำเช่นนี้จะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาและเรียนรู้ตัวโปรแกรมมากขึ้น บ่อยครั้งที่คนที่เป็น guru หรือผู้รู้จะได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่หรือเรียนรู้จากปัญหาที่คนอื่นนำมาถาม
  3. Forum พูดคุยเรื่อง CAD Software : เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ forum ที่พูดคุยเกี่ยวกับ CAD Software จะทำให้เราสามารถถามคำถามที่เป็นปัญหาของตัวเราเองหรือแบ่งปันความรู้ที่เรามีกับสมาชิกคนอื่นๆ
  4. Certificate : เข้าร่วมการสอบเพื่อรับ Certificate เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถในตัว CAD Software ของเราเองและยังเป็นผลดีกับ profile ในการทำงานของเราเองในฐานะผู้มี certificate และเป็นที่ต้องการของบริษัททั่วไป

 

วิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากก็คือ ใช้หลายๆวิธีด้านบนรวมกัน และทำการฝึกฝนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานหลายๆแบบ อย่าลืมว่าทุกๆปี CAD software จะมี version ใหม่ออกมาดังนั้นพยายามศึกษาและทำความเข้าใน feature ใหม่ๆอยู่เสมอ