การเปรียบเทียบ CAD/CAM Software

CAD/CAM software ที่มีขายอยู่ในขณะนี้มีมากกว่า 30 software และนอกจากนี้ยังมี software ที่สามารถ download มาใช้ได้ฟรีอีก มีทั้งที่เป็นแบบ freeware หรือ shareware และสามารถหา download ได้จาก internet

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ CAD/CAM software ควรจะทำการเปรียบเทียบและศึกษารายละเอียดต่างๆของ CAD/CAM software ที่อยู่ในตัวเลือกทั้งหมด เพื่อจะได้สามารถเลือก software ที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราให้มากที่สุด

การเปรียบเทียบ CAD/CAM software สามารถเปรียบเทียบได้จากหลายเกณฑ์เช่น ราคาของ software, บริการหลังการขาย, technical support, การ upgrade เราสามารถทำการเปรียบเทียบได้โดยใช้ excel โดยการใส่รายชื่อของ software ที่อยู่ในรายการที่เราสนใจ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณาต่างๆที่กล่าวไปแล้วข้างต้น หรือสามารถหา download freeware ที่มี function การวิเคราะห์ software มาใช้ก็ได้

 

นอกจากเกณฑ์ที่กล่าวไปแล้ว เรายังสามารถทำการเปรียบเทียบ CAD/CAM software ได้จาก feature ต่างๆของตัว software เช่น 2D (2 dimensional) หรือ 3D (3 dimensional) หรือ CAD หรือ CAD+CAM หรือ operation system ที่สามารถใช้ run program (Windows, UNIX, Solaris, SunOS) หรือ processor ที่สามารถใช้ run program (Pentium, Celeron) หรือ เนื้อที่ของ hard disk ที่ต้องการ หรือ RAM ขั้นต่ำที่ต้องการสำหรับการเรียกใช้ program รวมไปถึง format ของ file ที่ software นั้นๆ support (IGES, DXF, STL, SLA, CATIA และอื่นๆ)

 

เราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละ Software ได้จาก software review โดย software review ถูกเขียนขึ้นโดย user ที่มีประสบการณ์ในการใช้ software นั้นๆ และ software review จะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความคุ้นเคยในตัว software หรือตัวงานที่ทำในแต่ละ อุตสาหกรรมของ user แต่ละคน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถหาได้จาก website มากมาย แหล่งข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ในการศึกษารายละเอียดต่างๆของ software ข้อดี ข้อเสีย และข้อมูลเปรียบเทียบกับ software อื่นๆ

 

หลังจากทำการเปรียบเทียบ Software แล้ว เราต้องทำการให้คะแนนหรือ rated แต่ละ software โดยให้คะแนนที่แต่ละหัวข้อในการพิจารณาอาจแบ่งช่วงคะแนนเป็น 1 – 5 แล้วพิจารณาเลือก software ที่ได้คะแนนที่สูง