10 เทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน AutoCAD ตอน 2 (จบ)

AutoCAD เป็นโปรแกรมสำหรับทำ drawing และงานออกแบบอื่นๆ สามารถใช้ทำงานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้าง ออกแบบเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ๆกันอยู่ทุกวันนี้ ทำให้ความต้องการของ user ที่ใช้งาน AutoCAD ได้มีมาก

บริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ หรือผลิต ไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมอะไรมักจะมี requirement สำหรับคนที่มาสมัครงานในเรื่องของ AutoCAD อยู่ด้วย บทความนี้จะแนะนำวิธีการศึกษาการใช้งาน AutoCAD สำหรับผู้เริ่มต้นให้สามารถใช้ AutoCAD ได้อย่างรวดเร็ว โดยตอนนี้เป็นตอนที่สอง

6. จัดการกับ Files อย่างเป็นระเบียบ

จัดเก็บ Files ที่เกี่ยวข้องกับ AutoCAD ใน computer อย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการค้นหา และสะดวกในการนำกลับมาใช้

7. ใช้ประโยชน์จาก External reference

ใช้ประโยชน์จาก External reference โดยทำการตั้งค่าและกำหนด properties ต่างๆของงานไว้หรืออาจสร้าง object ที่ต้องการใช้ไว้ เพื่อนำไปใช้ใน files อื่นๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องวาดขึ้นมาอีกครั้ง ทำการเรียกใช้งานโดยใช้ commands XREF เพื่อแทรก files หนึ่งเข้าไปยังอีก files หนึ่ง XREF มีประโยชน์มากทั้งกับการทำงานเป็นทีมและทำงานคนเดียว โดยทุกคนที่ทำงานร่วมกันสามารถแทรก files ต้นแบบ files เดียวกันเข้ามาใช้งานได้พร้อมกันหลายๆ files และทำงานพร้อมกันหลายๆคนได้ในเวลาเดียวกัน หรืออีกกรณีถ้า files ต้นแบบนั้นๆถูกแทรกเข้าไปใน files อื่น แล้วเราต้องการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข files ต้นแบบก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ files อื่นๆทั้งหมดที่แทรก files ต้นแบบนั้นเข้าไป การทำเช่นนี้สามารถลดเวลาการทำงานลงได้มาก

8. ศึกษาการใช้งาน Dimension และ Text styles

เราสามารถตั้งค่า Font ของ text ใน drawing ได้โดยใช้ commands STYLE และกำหนดรูปแบบของ dimensions ต่างๆได้โดยใช้ commands DIMSTYLE การใช้ประโยชน์ของสอง commands นี้จะช่วยลดเวลาในการทำ drawing ได้มากเพราะเราไม่จำเป็นที่จะต้องมากำหนดรูปแบบของ text และ dimensions ทุกครั้งและเมื่อเราทำการเปลี่ยนค่าและรูปแบบต่างๆที่เราทำการกำหนดไว้ dimension และ text ทั้งหมดที่ใช้รูปแบบที่เรากำหนดไว้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

9. ทำการ back up ข้อมูลเสมอ

Back up เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ดังนั้นมีความจำเป็นที่เราต้องรู้วิธีการ back up และทำการ back up เป็นประจำ เพราะทุกๆ drawing ที่เราได้ทำไว้ มักใช้เวลาในการสร้างขึ้นมาเป็นชั่วโมงหรือหลายสิบชั่วโมง คงไม่เป็นการดีแน่เราต้องเสียเวลามากๆอย่างนั้นอีกครั้ง ไม่ดีทั้งกับเวลาที่เสียเปล่าของตัวเราเองและกับธุรกิจ อีกเรื่องที่สำคัญของการ back up คือพยายาม save files ที่เราทำงานเป็น version ตามความคืบหน้าของงานหรืออาจมีบันทึกไว้ว่า file ที่ save นั้นๆมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรไป เพราะเรื่องไม่คาดฝันเกี่ยวกับระบบของ computer เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

10. พยายามศึกษาและทำแบบเดียวกับที่คนอื่นๆใน office ทำ

พยายามใช้และทำในสิ่งเดียวกับที่คนอื่นๆใน Office ได้ทำเช่น ใช้งาน template, title block, text styles, dimension styles, plot styles หรือ block libraries ที่มีการทำไว้แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทำงานของเราเอง อีกทั้งยังเป็นเรื่องง่ายในการแก้ไขงานที่ได้ทำเอาไว้แล้วในภายหลังไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คนอื่นต้องมาแก้ไขงานของเราหรือเราต้องแก้ไขงานผู้อื่น และอีกเรื่องที่สำคัญเช่นกันพยายามถามและเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

 

หวังว่า 10 เทคนิคที่ได้พูดมาคงเป็นประโยชน์กับผู้เริ่มเรียนรู้ AutoCAD ได้ไม่มากก็น้อย แล้วพบกันอีกในบทความต่อๆไป