10 เทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน AutoCAD ตอน 1

AutoCAD เป็นโปรแกรมสำหรับทำ drawing และงานออกแบบอื่นๆ สามารถใช้ทำงานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้าง ออกแบบเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ๆกันอยู่ทุกวันนี้ ทำให้ความต้องการของ user ที่ใช้งาน AutoCAD ได้มีมาก

บริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบ หรือผลิต ไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมอะไรมักจะมี requirement สำหรับคนที่มาสมัครงานในเรื่องของ AutoCAD อยู่ด้วย บทความนี้จะแนะนำวิธีการศึกษาการใช้งาน AutoCAD สำหรับผู้เริ่มต้นให้สามารถใช้ AutoCAD ได้อย่างรวดเร็ว

1. ใช้ประโยชน์จาก Pull down menus

ที่ด้านบนของหน้าจอของ AutoCAD เราจะเห็น menus ต่างๆเช่น Draw, Edit, Modify และอื่นๆ ใช้ menus เหล่านี้เพื่อเรียกคำสั่งการทำงาน หรือ commands ต่างของ AutoCAD สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ AutoCAD อยู่แล้วสามารถเรียก commands ต่างๆจาก toolbars หรือ command prompt ได้ แต่สำหรับผู้เริ่มต้น pull down menus คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราคุ้นเคยกับ commands ต่างๆของ AutoCAD ได้อย่างรวดเร็ว

2. สังเกต Command prompt ขณะใช้งาน

ที่ด้านล่างของหน้าจอของ AutoCAD เราจะเห็น commands prompt อยู่ดูและสังเกต command prompt ให้ดีในขณะใช้งาน commands ต่างๆของ AutoCAD เราจะเห็นว่าทุกๆ command ที่เราเรียกใช้งานจะมี Option ให้เราเลือกแสดงขึ้นมาบน command prompt เช่นถ้าเราเรียกใช้ Circle เราจะพบว่าเราสามารถพิมพ์ d ลงไปเพื่อกำหนดวิธีการระบุขนาดของวงกลมเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางจากนั้นจึงใส่ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการลงไป ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราจะดูได้จาก command prompt

3. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งของ Point

การกำหนดตำแหน่งของ Point ใน AutoCAD มีหลายวิธี และหลายๆครั้งก็สร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้นได้ เราสามารถกำหนดตำแหน่งของ Point ได้โดยพิมพ์ (3,4) ที่ command prompt หรือ ใช้ mouse click ตำแหน่งที่ต้องการบนหน้าจอ หรือใช้ Object Snaps เพื่อเลือก Point ต่างที่ต้องการ (กด Shift และ mouse ปุ่มขวาค้างไว้เพื่อเรียก menu Osnap) นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนดตำแหน่งของ Point ด้วยการเลือก Point ที่มีอยู่แล้วจากนั้นเลื่อน mouse ไปทางซ้าย ขวา บน หรือล่าง แล้วพิมพ์ระยะทางระหว่าง Point สอง Point ลงไป ใช้เวลากับการทำความเข้าใจและทำความคุ้นเคยกับวิธีการกำหนดตำแหน่งของ Point ที่มีทั้งหมดของ AutoCAD ซึ่งเราสามารถดูเพิ่มได้จาก help แล้วเราจะพบว่าเราจะทำงานได้ง่ายและสะดวกขึ้นอีกทั้งยังสามารถประหยัดเวลาในขณะที่เราทำงานจริงๆได้มาก

4. หลีกเลี่ยงการวาดหรือสร้างสิ่งที่มีอยู่แล้ว

ผู้เริ่มต้นใช้งาน AutoCAD มักจะใช้เวลามากในการวาดหรือสร้างชิ้นงานขึ้นมา ดังนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยงการวาดหรือสร้างสิ่งที่มีอยู่แล้ว โดยเรียนรู้ที่จะใช้งาน command ต่างๆดังนี้ BLOCK, WBLOCK เพื่อสร้าง BLOCK ของสิ่งที่วาดไปแล้ว แล้วสามารถทำการเรียกมาใช้ได้อีก นอกจากเรียนรู้วิธีการสร้าง BLOCK แล้วเรายังจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการใช้งาน command อื่นๆอีกเช่น INSERT, DESIGN CENTER และ EXPLODE เพื่อใช้เรียก BLOCK ที่เราได้สร้างไว้แล้วกลับมาใช้อีก

5. เรียนรู้การใช้งาน Model Space, Paper Space หรือ Layouts

MODEL tab เป็นพื้นที่สำหรับวาดและสร้างชิ้นงาน โดย scale ของสิ่งที่วาดขึ้นมาจะเป็นแบบ full scale หรือเรียกอีกอย่างคือ scale 1:1 เลือก Layout เพื่อเปลี่ยนเป็น Paper space แล้วเลือกขนาดของกระดาษ จากนั้นเลือก MVIEW command เพื่อโชว์ชิ้นงานที่อยู่ใน model space จากนั้นเราก็สามารถ plot งานและกำหนด scale ของชิ้นงานได้ วิธีการใช้งาน command ใน Layouts อาจแตกต่างกันไปตาม version ของ AutoCAD แต่ว่าขั้นตอนและเทคนิคจะเหมือนกันคือ วาดและสร้างชิ้นงานใน model space จากนั้นสร้าง drawing และกำหนด scale ใน Layouts